Signaltabeller Bibeln

Det av dåvarande C1.ytattackflottiljen, kommendör Göran Frisk, fastställda sambandsreglementet ”Signaltabeller Bibeln” som är införd i TiS nr 4 från 2012 återges här som särtryck. Klicka på den blåa länken nedan för att komma till filen.

Filer

Följande filer finns att ladda ned.

Titel Beskrivning
Signaltabeller Bibeln (STB)
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »