Sommarläsning från KÖMS: Om Rysslands krig i Ukraina och den historiska bakgrunden

Under några veckor kommer Kungl. Örlogsmannasällskapet att publicera särtryck ur artiklar från Tidskrift i Sjöväsendet. Först ut är ordinarie ledamoten och tidigare marinattachén i Moskva Christian Allermans artikel som tecknar en bakgrund till Rysslands krig i Ukraina, med den för alla samtida händelser viktiga historiska utveckling som skapat den bild av sig själva och världen som gör att Ryssland tar sig rätten att starta krig för att utplåna ett grannland.

Beskrivningen tar sin början redan i Kievriket, för mer än tusen år sedan, och är redan som en introduktion över östra Europas historia utmärkt läsning. De olika avtal och fördrag som reglerat Ukrainas förhållande som självständig stat presenteras också, och är bra att känna till i nutidens informationsmiljö.

Trevlig läsning tillönskas alla! Nästa helg publiceras nästa sommartext!

 

TiS 165-170, Rysslands krig mot Ukraina, C Allerman

 

 

 

 

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »