Sommarläsning om det strategiska läget i Stilla havsregionen

Den alltid lika produktive korresponderande ledamoten Hugues Eudeline publicerade i dagarna tillsammans med Jui-Min Hung från Taiwan en artikel om läget i Stilla havet och en bedömning av Kinas ambitioner.

KL Eudeline

Artikeln finns på engelska och franska på länkarna nedan:

Engelska

Franska

 

 

 

 

 

 

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »