Sverige behöver en Marin- och Sjöfartsminister

Högtidsanförande av Kungliga Örlogsmannasällskaptes ordförande Flottiljamiral Thomas Engevall, hållit i Göteborg 2012-11-15. Anförandet finns att ladda ner nedan.

Filer

Följande filer finns att ladda ned.

Titel Beskrivning
Högtidsanförande Högtidsanförande av KÖMS ordförande Flottiljamiral Thomas Engevall.