Sverige behöver en Marin- och Sjöfartsminister

Högtidsanförande av Kungliga Örlogsmannasällskaptes ordförande Flottiljamiral Thomas Engevall, hållit i Göteborg 2012-11-15. Anförandet finns att ladda ner nedan.

Filer

Följande filer finns att ladda ned.

Titel Beskrivning
Högtidsanförande Högtidsanförande av KÖMS ordförande Flottiljamiral Thomas Engevall.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »