Tidskrift

Kungl. Örlogsmannasällskapets syften främjas i hög grad genom utgivandet av tidskriften Tidskrift i Sjöväsendet (TiS). En första föregångare till Tidskrift i Sjöväsendet utkom redan 1787, då akademien var satt i livlig verksamhet efter flyttningen till Karlskrona. Ett häfte benämnt ”Örlogsmanna-Sällskapets handlingar” innehållande fem uppsatser tryckets och gavs ut. 1834 fattades beslut om att Tidskrift i Sjöväsendet skulle utges kvartalsvis och innehålla uppsatser rörande både det militära och det civila sjöväsendet. Vid högtidssammanträdet 1835 kunde sekreteraren meddela att det första häftet av Tidskrift i Sjöväsendet låg färdigt i trycket. Efter andra världskrigets slut erhöll Tidskrift i Sjöväsendet sin nuvarande utformning även om färgen på omslaget har skiftat genom åren. År­gången 2021 är den 184:e i ordningen. Tidskriften kommer under 2021 präglas av Kungl. Örlogsmannasällskapets 250-årsjubileum, med bl.a olika temanummer.

Innehållet i TiS består av inträdesanföranden av Kungl. Örlogsmannasällskapets ledamöter, årsberätttelser inom akademiens vetenskapsgrenar, tävlingsskrifter samt artiklar inom det marina och maritima området i övrigt. Artiklarna i TiS består av en mix av debattartiklar och artiklar av mer vetenskaplig art. Tidskrift i Sjöväsendet fyller, icke minst genom att stimulera till en större vetenskaplig produktion och debatt om sjöväsendet, en väsentlig opinionsbildande roll inom akademiens verksamhetsområde – sjökrigsvetenskap och sjöväsendet i allmänhet. Artiklar och inlägg som önskas publicerade i TiS kan insändas till TiS redaktör för bedömning på e-postadress: editor@koms.se För att prenumerera på TiS, gå till länk: Prenumerera på TiS Samtliga utgåvor av TiS från utgivningsstarten 1835 finns tillgängliga på länken till höger (Tidskriftarkivet).

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »