Tidskrift och blogg

Kungl. Örlogsmannasällskapets syften främjas i hög grad genom utgivandet av tidskriften Tidskrift i Sjöväsendet (TiS). En första föregångare till Tidskrift i Sjöväsendet utkom redan 1787, då akademien var satt i livlig verksamhet efter flyttningen till Karlskrona. Ett häfte benämnt ”Örlogsmanna-Sällskapets handlingar” innehållande fem uppsatser tryckets och gavs ut. 1834 fattades beslut om att Tidskrift i Sjöväsendet skulle utges kvartalsvis och innehålla uppsatser rörande både det militära och det civila sjöväsendet. Vid högtidssammanträdet 1835 kunde sekreteraren meddela att det första häftet av Tidskrift i Sjöväsendet låg färdigt i trycket. Efter andra världskrigets slut erhöll Tidskrift i Sjöväsendet sin nuvarande utformning även om färgen på omslaget har skiftat genom åren.

Innehållet i TiS består av inträdesanföranden av Kungl. Örlogsmannasällskapets ledamöter, årsberätttelser inom akademiens vetenskapsgrenar, tävlingsskrifter samt artiklar inom det marina och maritima området i övrigt. Artiklarna i TiS består av en mix av debattartiklar och artiklar av mer vetenskaplig art. Tidskrift i Sjöväsendet fyller, icke minst genom att stimulera till en större vetenskaplig produktion och debatt om sjöväsendet, en väsentlig opinionsbildande roll inom akademiens verksamhetsområde – sjökrigsvetenskap och sjöväsendet i allmänhet.

Skriva en artikel i TiS

Artiklar och inlägg som önskas publicerade i TiS kan insändas till TiS redaktör för bedömning på e-postadress: editor@koms.se

Prenumerera på TiS

För att prenumerera på TiS, gå till länk: Prenumerera på TiS Samtliga utgåvor av TiS från utgivningsstarten 1835 finns tillgängliga i Tidskriftarkivet.

Annonsera i TiS

Information och kontakt HÄR

Adressändring

Om du har ny adress och inte vill missa TiS: anmäl det HÄR!

Blogg

Kungl. Örlogsmannasällskapet driver också en blogg. Bidrag till bloggen kan lämnas enligt vidare information HÄR.