Tidskrift

Kungl. Örlogsmannasällskapets syften främjas i hög grad genom utgivandet av tidskriften Tidskrift i Sjöväsendet (TiS). En första föregångare till Tidskrift i Sjöväsendet utkom redan 1787, då akademien var satt i livlig verksamhet efter flyttningen till Karlskrona. Ett häfte benämnt ”Örlogsmanna-Sällskapets handlingar” innehållande fem uppsatser tryckets och gavs ut. 1834 fattades beslut om att Tidskrift i Sjöväsendet skulle utges kvartalsvis och innehålla uppsatser rörande både det militära och det civila sjöväsendet. Vid högtidssammanträdet 1835 kunde sekreteraren meddela att det första häftet av Tidskrift i Sjöväsendet låg färdigt i trycket. Efter andra världskrigets slut erhöll Tidskrift i Sjöväsendet sin nuvarande utformning även om färgen på omslaget har skiftat genom åren. År­gången 2021 är den 184:e i ordningen. Tidskriften kommer under 2021 präglas av Kungl. Örlogsmannasällskapets 250-årsjubileum, med bl.a olika temanummer.

Innehållet i TiS består av inträdesanföranden av Kungl. Örlogsmannasällskapets ledamöter, årsberätttelser inom akademiens vetenskapsgrenar, tävlingsskrifter samt artiklar inom det marina och maritima området i övrigt. Artiklarna i TiS består av en mix av debattartiklar och artiklar av mer vetenskaplig art. Tidskrift i Sjöväsendet fyller, icke minst genom att stimulera till en större vetenskaplig produktion och debatt om sjöväsendet, en väsentlig opinionsbildande roll inom akademiens verksamhetsområde – sjökrigsvetenskap och sjöväsendet i allmänhet. Artiklar och inlägg som önskas publicerade i TiS kan insändas till TiS redaktör för bedömning på e-postadress: editor@koms.se För att prenumerera på TiS, gå till länk: Prenumerera på TiS Samtliga utgåvor av TiS från utgivningsstarten 1835 finns tillgängliga på länken till höger (Tidskriftarkivet).

Om du har nya adress och inte vill missa TiS: anmäl det HÄR!

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »