N:r 4 / 2015

Ladda ned »

Fjärde utgåvan av TiS för 2015 med inträdesanföranden och debattartiklar.

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
305Meddelande från Kungl. ÖrlogsmannasällskapetProtokoll mm.Bo Rask, KÖMS SekreterareProtokoll
310Ordföranden har ordetOrförandens ledare.Michael Zell, KÖMS OrdförandeLedare
313Redaktörens spaltTiS nr 4/2015 presenteras av redaktören.Thomas Engevall, TiS redaktörLitteratur m.m.
315Produktutveckling med användaren i fokusArtikeln, som är den skriftliga versionen av Evelina Hedskogs inträdesanförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet, visar på vad som krävs för att produktutveckling av modern materiel ska bli så användarvänlig och effektiv som möjligt. Artikeln bygger på hennes arbete kring ledningssystemet CETRIS, som bl.a. finns på visbykorvetterna.Ledamoten Evelina HedskogStrategi, operationer och taktik
323Kustbevakningen räddar liv i Medelhavet - en aktuell rapportArtikeln beskriver Kustbevakningens förberedelser, genomförande och initiala slutsatser från sin insats i Medelhavet med KBV 001 Poseidon inom ramen för "Operation Triton" under 2015.Mattias Lindholm, kommunikatör vid KBVStrategi, operationer och taktik
331En ny roll för marinen? - Ett småradikalt tankeexperimentLedamoten Robert Dalsjö resonerar kring en utveckling av marinen som en del av ett renodlat svenskt avskräckningsförsvar.Ledamoten Robert DalsjöStrategi, operationer och taktik
346Renewed threats from the Islamic State on the cruise industryArtikeln visar på det alltmer ökande hos som IS utgör mot turistindustrin med kryssningsfartyg i Medelhavet.Ledamoten Hugues EudelineStrategi, operationer och taktik
349Design av marina integrerade system - Ubåtar, del 1Artikeln, vilken är en tvådelad artikel som bygger på Mats Nordins doktorsavhandling från Chalmers Tekniska Högskola, visar hur designprocessen för ubåtar utvecklats och används.Ledamoten Mats NordinMaritim Teknik
367Flaggkadettsommaren 1956Konteramiral Göran Wallén beskriver sin sommar som flaggkadett 1956. Förutom det rent historiska intresset utgör artikeln även en tänkvärd relief till hur dagens sjöofficersutbildning bedrivs.Ledamoten Göran R. WallénPersonal, utbildning och marinmedicin
389Russian submarine "Som" in two wars on three seasArtikeln ger en kort och mycket intressant beskrivning av den ryska ubåten Som:s historia. Ubåten blev aktuell sommaren 2015 när den "hittades" sjunken i den svenska skärgården.Sjöingenjör Yury V. VedernikovStrategi, operationer och taktik
395Några tankar kring biografin av Fleet Admiral Chester W. Nimitz, USN (1885-1966)Jarl Ellsén reflekterar över amiral Nimitz liv och karriär efter att ha läst hans officiella biografi.Ledamoten Jarl EllsénPersonal, utbildning och marinmedicin
401Landkänning: Rosh ha-Nikra, Tyriska trappanEn ny "landkänning" som beskriver Rosh ha-Nikra belägen vid gränsen mellan Israel och Libanon.Ledamoten Torbjörn DalnäsSjöfart m.m.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »