N:r 4 / 2015

Ladda ned »

Fjärde utgåvan av TiS för 2015 med inträdesanföranden och debattartiklar.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
305 Meddelande från Kungl. Örlogsmannasällskapet Protokoll mm. Bo Rask, KÖMS Sekreterare Protokoll
310 Ordföranden har ordet Orförandens ledare. Michael Zell, KÖMS Ordförande Ledare
313 Redaktörens spalt TiS nr 4/2015 presenteras av redaktören. Thomas Engevall, TiS redaktör Litteratur m.m.
315 Produktutveckling med användaren i fokus Artikeln, som är den skriftliga versionen av Evelina Hedskogs inträdesanförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet, visar på vad som krävs för att produktutveckling av modern materiel ska bli så användarvänlig och effektiv som möjligt. Artikeln bygger på hennes arbete kring ledningssystemet CETRIS, som bl.a. finns på visbykorvetterna. Ledamoten Evelina Hedskog Strategi, operationer och taktik
323 Kustbevakningen räddar liv i Medelhavet - en aktuell rapport Artikeln beskriver Kustbevakningens förberedelser, genomförande och initiala slutsatser från sin insats i Medelhavet med KBV 001 Poseidon inom ramen för "Operation Triton" under 2015. Mattias Lindholm, kommunikatör vid KBV Strategi, operationer och taktik
331 En ny roll för marinen? - Ett småradikalt tankeexperiment Ledamoten Robert Dalsjö resonerar kring en utveckling av marinen som en del av ett renodlat svenskt avskräckningsförsvar. Ledamoten Robert Dalsjö Strategi, operationer och taktik
346 Renewed threats from the Islamic State on the cruise industry Artikeln visar på det alltmer ökande hos som IS utgör mot turistindustrin med kryssningsfartyg i Medelhavet. Ledamoten Hugues Eudeline Strategi, operationer och taktik
349 Design av marina integrerade system - Ubåtar, del 1 Artikeln, vilken är en tvådelad artikel som bygger på Mats Nordins doktorsavhandling från Chalmers Tekniska Högskola, visar hur designprocessen för ubåtar utvecklats och används. Ledamoten Mats Nordin Maritim Teknik
367 Flaggkadettsommaren 1956 Konteramiral Göran Wallén beskriver sin sommar som flaggkadett 1956. Förutom det rent historiska intresset utgör artikeln även en tänkvärd relief till hur dagens sjöofficersutbildning bedrivs. Ledamoten Göran R. Wallén Personal, utbildning och marinmedicin
389 Russian submarine "Som" in two wars on three seas Artikeln ger en kort och mycket intressant beskrivning av den ryska ubåten Som:s historia. Ubåten blev aktuell sommaren 2015 när den "hittades" sjunken i den svenska skärgården. Sjöingenjör Yury V. Vedernikov Strategi, operationer och taktik
395 Några tankar kring biografin av Fleet Admiral Chester W. Nimitz, USN (1885-1966) Jarl Ellsén reflekterar över amiral Nimitz liv och karriär efter att ha läst hans officiella biografi. Ledamoten Jarl Ellsén Personal, utbildning och marinmedicin
401 Landkänning: Rosh ha-Nikra, Tyriska trappan En ny "landkänning" som beskriver Rosh ha-Nikra belägen vid gränsen mellan Israel och Libanon. Ledamoten Torbjörn Dalnäs Sjöfart m.m.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »