N:r 1 / 1852

Ladda ned »

Första utgåvan av TiS från 1852.

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
1Behovet af en garnisons-trupp för krigs-fartygArtikel översatt från den franska "La Marine" som argumenterar för att ha speciellt avdelat sjöinfanteri (marintrupp) ombord på örlogsfartyg.xPersonal, utbildning och marinmedicin
5Om sjökadetters nautiska utbildning på kadettfartygetArtikel översatt från danskan som beskriver utbildningen till sjöofficer i Danmark och som mycket kraftfullt argumenterar för att sjökadetterna måste ges en betydligt "hårdare" utbildning i sjömanskap i svåra väderförhållanden än vad som nu är fallet.xPersonal, utbildning och marinmedicin
18Underrättelser för sjöfarareUnderrättelser för sjöfarare avseende Kalifornien, Stilla Havet och Brasilien.xSjöfart m.m.
21HvarjehandaSe rubrik.xDiverse
26Förändrade och nytillkomna fyrar och sjömärkenSe rubrikxSjöfart m.m.
30Officiella stdgandenKompletterande budgetdirektiv för flottanSjöflörsvarsdepartementetStrategi, operationer och taktik
32General-orderPersonalbeslut inom Stockholms och Carlskrona stationer.xPersonal, utbildning och marinmedicin
32Förändringar inom Kong. Maj:ts flottaBefordringar, avsked och dödsfall.xPersonal, utbildning och marinmedicin
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »