N:r 1 / 1853

Ladda ned »

Första utgåvan av TiS från 1853.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
1 Några ord om kadett-expeditionerna och sättet varpå kadetterna bildas till sjö-officerare Personal, utbildning och marinmedicin