N:r 1 / 1861

Ladda ned »

Första utgåvan av TiS från 1861.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
1 Minnen från ett tre-årigt vistande i Engelsk örlogstjänst 1857-1859 Anteckningar av premiärlöjtnanten Axel Lind af Hageby efter hans tjänst i brittiska flottan. Premiärlöjtnant Axel Lind af Hageby Strategi, operationer och taktik
8 Anteckningar angående passagen genom Torres-strait under en resa från Sydney till Java med skeppet Maria Augusta i juli och augusti 1859 Reseskildring enligt rubrik. G. H. E. B. Sjöfart m.m.
24 Förändrade och nytillkomne fyrar och sjömärken Se rubrik. x Sjöfart m.m.
27 Verkställda arbeten vid Kongl. Flottans stationer år 1860. Se rubrik x Diverse
31 Sammandrag af åtskillige Kongl. Bref, Förordningar, General-order mm, utgågne från Sjöförsvarsdepartementet Se rubrik. Sjöförsvarsdepartementet Diverse
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »