N:r 1 / 1861

Ladda ned »

Första utgåvan av TiS från 1861.

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
1Minnen från ett tre-årigt vistande i Engelsk örlogstjänst 1857-1859Anteckningar av premiärlöjtnanten Axel Lind af Hageby efter hans tjänst i brittiska flottan.Premiärlöjtnant Axel Lind af HagebyStrategi, operationer och taktik
8Anteckningar angående passagen genom Torres-strait under en resa från Sydney till Java med skeppet Maria Augusta i juli och augusti 1859Reseskildring enligt rubrik.G. H. E. B.Sjöfart m.m.
24Förändrade och nytillkomne fyrar och sjömärkenSe rubrik.xSjöfart m.m.
27Verkställda arbeten vid Kongl. Flottans stationer år 1860.Se rubrikxDiverse
31Sammandrag af åtskillige Kongl. Bref, Förordningar, General-order mm, utgågne från SjöförsvarsdepartementetSe rubrik.SjöförsvarsdepartementetDiverse
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »