N:r 1 / 1940

Ladda ned »

Första utgåvan av TiS från 1940.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
1 Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsämnen för år 1940. Se rubrik. KÖMS Sekreterare Litteratur m.m.
3 Årsberättelse i artilleri år 1939. Årsberättelse i artilleri med fokus på avståndsbestämning i kustartilleriet. Ledamoten R. O. Eggertsen Vapenteknik
17 Våra motortorpedbåtar och deras användning. Artikel som inför mtb-anskaffningen beskriver hur dessa skulle kunna nyttjas, bemanning, taktik mm. Kapten Bengt Lind av Hageby Strategi, operationer och taktik
37 Finland, Baltikum och Östersjön. Artikel som beskriver den förändrade strategiska situationen i Östersjön som blivit ett resultat av den sovjetiska frambaseringen i Estland och Lettland genom "fredliga överenskommelser". Ledamoten Stig H:son Ericson Strategi, operationer och taktik
46 Sjökrigshändelser i de pågående krigen Sjökrigshändelser under perioden 15 december 1939 till 15 januari 1940 beskrivs. KÖMS Strategi, operationer och taktik
53 Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek Nyförvärv till biblioteket listas. KÖMS bibliotekarie Litteratur m.m.
55 Uppgifter angående främmande mariner. UFM hämtade ur fack- och dagspress från perioden 16 december 1939 till 15 januari 1940. UFM hämtas av Marinens pressdetalj. Marinens pressdetalj Diverse
73 Litteratur Janes fighting ships från 1939 samt boken "Vår neutralitet" skriven av Fil. doktor Lage Stael von Holstein beskrivs. KÖMS Litteratur m.m.