N:r 1 / 1941

Ladda ned »

Första utgåvan av TiS från 1941.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
1 Utdrag ur årsberättelse i sjökrigskonst och sjökrigshistoria år 1940 Sjökrigshändelser från andra världskriget fram till högtidssammanträdet 1940. Artikeln är en fortsättning från häfte 12/1940. Ledamoten C A Beskow Strategi, operationer och taktik
33 Bilder från svenska flottans konvojtjänst i avlägsnare farvatten Historisk exposé över svenska flottans konvojtjänst genom århundradena. Hedersledamoten Gunnar Unger Strategi, operationer och taktik
56 Kungliga Örlogsmannasällskapetns bibliotek Nyförvärv till KÖMS och MS bibliotek. x Litteratur m.m.
59 Uppgifter angående främmande mariner Uppgifter hämtade ur fack- och dagspress av Marinens pressdetalj under tiden 16 december 1940 till 15 januari 1941. Marinstabens pressdetalj Diverse