N:r 1 / 1941

Ladda ned »

Första utgåvan av TiS från 1941.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
1 Utdrag ur årsberättelse i sjökrigskonst och sjökrigshistoria år 1940 Sjökrigshändelser från andra världskriget fram till högtidssammanträdet 1940. Artikeln är en fortsättning från häfte 12/1940. Ledamoten C A Beskow Strategi, operationer och taktik
33 Bilder från svenska flottans konvojtjänst i avlägsnare farvatten Historisk exposé över svenska flottans konvojtjänst genom århundradena. Hedersledamoten Gunnar Unger Strategi, operationer och taktik
56 Kungliga Örlogsmannasällskapetns bibliotek Nyförvärv till KÖMS och MS bibliotek. x Litteratur m.m.
59 Uppgifter angående främmande mariner Uppgifter hämtade ur fack- och dagspress av Marinens pressdetalj under tiden 16 december 1940 till 15 januari 1941. Marinstabens pressdetalj Diverse
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »