N:r 1 / 1941

Ladda ned »

Första utgåvan av TiS från 1941.

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
1Utdrag ur årsberättelse i sjökrigskonst och sjökrigshistoria år 1940Sjökrigshändelser från andra världskriget fram till högtidssammanträdet 1940. Artikeln är en fortsättning från häfte 12/1940.Ledamoten C A BeskowStrategi, operationer och taktik
33Bilder från svenska flottans konvojtjänst i avlägsnare farvattenHistorisk exposé över svenska flottans konvojtjänst genom århundradena.Hedersledamoten Gunnar UngerStrategi, operationer och taktik
56Kungliga Örlogsmannasällskapetns bibliotekNyförvärv till KÖMS och MS bibliotek.xLitteratur m.m.
59Uppgifter angående främmande marinerUppgifter hämtade ur fack- och dagspress av Marinens pressdetalj under tiden 16 december 1940 till 15 januari 1941.Marinstabens pressdetaljDiverse
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »