N:r 1 / 1942

Ladda ned »

Första utgåvan från krigsåret 1942.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
1 Årsberättelse i sjökrigskonst och sjökrigshistoria år 1941. Årsberättelsen är en fortsättning på den del av densamma som var införd i nr 12/1941 och behandlar sjökriget i Medelhavet 1940-41 samt erfarenheter och tendenser inom sjökriget. Ledamoten Rytger Croneborg Strategi, operationer och taktik
47 Reformlinjer beträffande sjöförsvaret Beskrivning av den uppbyggnad som skett av svenska flottan sedan krigsutbrottet samt argumentation för hur den fortsatt bör te sig. Kommendör Elis Biörklund Strategi, operationer och taktik
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »