N:r 1 / 1943

Ladda ned »

Första numret av TiS från 1943.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
1 Tävlingsämnen för 1943 Bestämmelser för tävlingsskrifter mm för 1943. Sekreteraren Litteratur m.m.
3 Kuppföretag sjöledes Ett antal kuppföretag till sjöss beskrivs. Dessa är anfallet mot Pearl Harbor den 7/12 1941 och anfallet mot Dieppe den 19/8 1942. Kapten Magnus Starck Strategi, operationer och taktik
23 Allierad strategi Sammandrag på svenska av den amerikanske marinstrategen Hanson B. Baldwins, verksam vid New York Times, bok "Strategy for Victory". C. H. Falkman Strategi, operationer och taktik
55 Slaget i Korallhavet Beskrivning av slaget i Korallhavet (Battle of the Coral Sea) som ägde rum i maj 1942. Kapten B Claesson Strategi, operationer och taktik
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »