N:r 1 / 1945

Ladda ned »

Första numret av TiS från 1945.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
1 Meddelande från KÖMS Protokoll mm. KÖMS Sekreterare Protokoll
3 Kung. Örlogsmanasällskapets tävlingsämnen för 1945 Bestämmelser för tävlingsskrifter mm. KÖMS Sekreterare Litteratur m.m.
6 Årsberätttelse i sjökrigskonst och sjökrigshistoria 1944 Årsberättelsen omfattar tiden från den 13 maj 1943 intill datment för inledandet av invasionen av Frankrike den 6 juni 1944. Ledamoten E af Klint Strategi, operationer och taktik
33 Den tekniska utvecklingen och krigskosten Inträdesanförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet av ledamoten Kolmodin. Ledamoten Kolmodin Vapenteknik
39 Om utkikstjänst Artikel som beskriver utkikstjänstens betydelse för sjöstriden. Å Larson Strategi, operationer och taktik
61 Föteckning över nyinkomna böcker till Marinstabens bibliotek Se rubrik x.x Litteratur m.m.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »