N:r 1 / 1947

Ladda ned »

TiS första utgåva från 1947. 110:e årgången

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
1 Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter för 1947 Bestämmelser för 1947 års tävlingsskrifter. Anders Nilsson, TiS Redaktör Diverse
3 Tidskriftens omslag En kort historik över utseendet av omslagen hos Tidskrift i Sjöväsendets. Anders Nilsson, TiS Redaktör Litteratur m.m.
5 Årsberättelse i artilleri och handvapen 1946. Utdrag. Årsberättelsen behandlar utbildning och materiel. Ledamoten Viktor af Klint Vapenteknik
37 Shoran - nytt radionavigeringssystem och ny kartläggningsmetod. Det av de allierade nationerna Shoran (Short Range Navigation) för bombfällning och kartläggning från flygplan beskri.vs Kapten Folke Herin Vapenteknik
44 Organisationen av Karlskrona Örlogsskolor Organisationen av Karlskrona Örlogsskolor beskrivs. Kommendörkapteten Ivar Rosensvärd Personal
52 Underrättelser från främmande mariner Notiser från händelser i USA, Danmark, Norge, Polen, Sovjetunionen och Storbritannien. KÖMS Redaktion Diverse