N:r 1 / 1947

Ladda ned »

TiS första utgåva från 1947. 110:e årgången

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
1Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter för 1947Bestämmelser för 1947 års tävlingsskrifter.Anders Nilsson, TiS RedaktörDiverse
3Tidskriftens omslagEn kort historik över utseendet av omslagen hos Tidskrift i Sjöväsendets.Anders Nilsson, TiS RedaktörLitteratur m.m.
5Årsberättelse i artilleri och handvapen 1946. Utdrag.Årsberättelsen behandlar utbildning och materiel.Ledamoten Viktor af KlintVapenteknik
37Shoran - nytt radionavigeringssystem och ny kartläggningsmetod.Det av de allierade nationerna Shoran (Short Range Navigation) för bombfällning och kartläggning från flygplan beskri.vsKapten Folke HerinVapenteknik
44Organisationen av Karlskrona ÖrlogsskolorOrganisationen av Karlskrona Örlogsskolor beskrivs.Kommendörkapteten Ivar RosensvärdPersonal
52Underrättelser från främmande marinerNotiser från händelser i USA, Danmark, Norge, Polen, Sovjetunionen och Storbritannien.KÖMS RedaktionDiverse
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »