N:r 1 / 1960

Ladda ned »

Första numret av TiS 1960.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
1 Meddelande från KÖMS Protokoll mm
Lennart Rudling, KÖMS Sekreterare Protokoll
2 Utdrag ur årsberättelse i artilleri Utvecklingen inom artilleriet beskrivs.
Ledamoten Carl Engdahl Vapenteknik
12 Kustartilleriets minvapen Inträdesanförande av P.O.Karlberg med synpunkter på krav på minvapnet inom KA.
Ledamoten P. Olof Karlberg Vapenteknik
17 Förläggningsproblemet än en gång Artikel som resonerar kring förläggningsbehov ombord på flottans mindre enheter och för fram tankar om införande av depåfaryg för att kunna hålla begränsad storlek på maskineffekt, inredning mm på de mindre enheterna.
Civilingenjör Sven Rahmberg Konstruktion
22 Befordran i förtur Artikeln analyserar och beskriver befordringsåldrar till regementsofficersgraderna (kk2, kk1 samt kmd) i flottan och jämför de med övriga försvarsgrenar.
Kapten Gunnar Hagman Personal
27 Jervis Bay och Stureholm Beskrivning över hur den brittiska hjälpkryssaren sänktes av Admiral Scheer och hur de överlevande sjömännen räddades av det svenska fartyget Stureholm.
Redaktör Bertil Jacobsen Strategi, operationer och taktik
36 Åtgärder för att höja den fysiska konditionen hos flottans personal I artikeln föreslås att en landbaserad idrottsorganisation organiseras för att leda fysisk träning för kustflottans personal.
Kapten G. F. Pripp Personal
40 Atomdrift av Örlogsfartyg - en översikt av US Navy´s utvecklingsprogram En beskrivning över reaktortyper samt utvecklingen av atomdrift i USA:s flotta.
Kapten E. Charpentier Konstruktion
54 Litteratur m.m. Bokrecensioner m.m.
x Litteratur m.m.
68 Notiser från när och fjärran Se rubrik.
TiS Redaktion Diverse