N:r 1 / 1960

Ladda ned »

Första numret av TiS 1960.

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
1Meddelande från KÖMSProtokoll mm
Lennart Rudling, KÖMS SekreterareProtokoll
2Utdrag ur årsberättelse i artilleriUtvecklingen inom artilleriet beskrivs.
Ledamoten Carl EngdahlVapenteknik
12Kustartilleriets minvapenInträdesanförande av P.O.Karlberg med synpunkter på krav på minvapnet inom KA.
Ledamoten P. Olof KarlbergVapenteknik
17Förläggningsproblemet än en gångArtikel som resonerar kring förläggningsbehov ombord på flottans mindre enheter och för fram tankar om införande av depåfaryg för att kunna hålla begränsad storlek på maskineffekt, inredning mm på de mindre enheterna.
Civilingenjör Sven RahmbergKonstruktion
22Befordran i förturArtikeln analyserar och beskriver befordringsåldrar till regementsofficersgraderna (kk2, kk1 samt kmd) i flottan och jämför de med övriga försvarsgrenar.
Kapten Gunnar HagmanPersonal
27Jervis Bay och StureholmBeskrivning över hur den brittiska hjälpkryssaren sänktes av Admiral Scheer och hur de överlevande sjömännen räddades av det svenska fartyget Stureholm.
Redaktör Bertil JacobsenStrategi, operationer och taktik
36Åtgärder för att höja den fysiska konditionen hos flottans personalI artikeln föreslås att en landbaserad idrottsorganisation organiseras för att leda fysisk träning för kustflottans personal.
Kapten G. F. PrippPersonal
40Atomdrift av Örlogsfartyg - en översikt av US Navy´s utvecklingsprogramEn beskrivning över reaktortyper samt utvecklingen av atomdrift i USA:s flotta.
Kapten E. CharpentierKonstruktion
54Litteratur m.m.Bokrecensioner m.m.
xLitteratur m.m.
68Notiser från när och fjärranSe rubrik.
TiS RedaktionDiverse
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »