Nr 1 / 1961

Ladda ned »

Första numret av TiS från 1961.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
1 Meddelande från KÖMS Protokoll mm.
Lennart Rudling, KÖMS Sekreterare Protokoll
3 Årsberättelse i robotvapen Omfattande genomgång av utveckling samt bestånd av robotvapnet.
Ledamoten Gösta Smedman Personal
54 Sjöofficererens ställning och uppgifter i 1960-talets flotta Inledningsanförande vid diskussion i Sjöofficersföreningen i Karlskrona.
Ledamoten Magnus Hammar Personal
63 Människans motståndskraft i vatten Artikel som beskriver effekter av nedkylning av människan i vatten beroende på vattentemperatur, klädsel mm.
Kapten Runo Beckman Humanteknik: Humanteknik och underhållstjänst
73 Med HMS Snapphanen till Guatemala Reseskildring från minsveparen HMS Snapphanen, som försåldes till Guatemala.
Fänrik (Fl. Res.) Eskil Lundberg Diverse
86 Litteratur mm Bokrecensioner m.m.
x Litteratur m.m.
95 Notiser från när och fjärran Se rubrik TiS Redaktion Diverse
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »