Nr 1 / 1961

Ladda ned »

Första numret av TiS från 1961.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
1 Meddelande från KÖMS Protokoll mm.
Lennart Rudling, KÖMS Sekreterare Protokoll
3 Årsberättelse i robotvapen Omfattande genomgång av utveckling samt bestånd av robotvapnet.
Ledamoten Gösta Smedman Personal
54 Sjöofficererens ställning och uppgifter i 1960-talets flotta Inledningsanförande vid diskussion i Sjöofficersföreningen i Karlskrona.
Ledamoten Magnus Hammar Personal
63 Människans motståndskraft i vatten Artikel som beskriver effekter av nedkylning av människan i vatten beroende på vattentemperatur, klädsel mm.
Kapten Runo Beckman Humanteknik: Humanteknik och underhållstjänst
73 Med HMS Snapphanen till Guatemala Reseskildring från minsveparen HMS Snapphanen, som försåldes till Guatemala.
Fänrik (Fl. Res.) Eskil Lundberg Diverse
86 Litteratur mm Bokrecensioner m.m.
x Litteratur m.m.
95 Notiser från när och fjärran Se rubrik TiS Redaktion Diverse