N:r 1 / 1969

Ladda ned »

1969 års första nummer av TiS ägnad åt Sovjetryska marinen.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
1 Meddelanden från KÖMS Protokoll från sammanträden m.m. Hans Hallerdt, KÖMS Sekreterare Protokoll
5 Sovjetrysk sjömakt Årsberättelse i sjökrigshistoria och strategi Ledamoten Åke Johnsson Strategi, operationer och taktik
59 Sovjets medelhavsflotta En artikel kring den sovjetiska medelhavseskaderns tillkomst och utveckling. Kapten Cay Holmberg Strategi, operationer och taktik
66 Litteratur m.m. Bokrecensioner m.m.
- Litteratur m.m.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »