N:r 1 / 1970

Ladda ned »

1970-talets första utgåva av TiS

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
1 Meddelanden från KÖMS Protokoll från sammanträden mm. Hans Hallerdt, KÖMS Sekreterare protokoll
4 The Institute for Strategic Studies - en presentation Den brittiska organisationen ISS presenteras. Kommendörkapten Ulf Samulesson strategi
9 Statens isbrytarverksamhet Den svenska isbrytarverksamheten presenteras. A Christenson strategi
22 Studiereflektioner Inträdesanförande kring de högre krigsmaktsstudiernas mål, metoder och möjligheter. Ledamoten Arne Gustafsson personal
33 Värnpliktssystsem i omvälvning Artikeln utgör en redogörelse för det arbete och förberedelser som ligger bakom det under 1970-talet framväxande värnpliktssystemet. Kommendörkapten Gunnar Back personal
51 Notiser från när och fjärran - - diverse
53 Litteratur m.m. - - litteratur m.m.
58 Biblioteket Nyförvärv 1969 presenteras - litteratur m.m.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »