N:r 1 / 1970

Ladda ned »

1970-talets första utgåva av TiS

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
1Meddelanden från KÖMSProtokoll från sammanträden mm.Hans Hallerdt, KÖMS Sekreterareprotokoll
4The Institute for Strategic Studies - en presentationDen brittiska organisationen ISS presenteras.Kommendörkapten Ulf Samulessonstrategi
9Statens isbrytarverksamhetDen svenska isbrytarverksamheten presenteras.A Christensonstrategi
22StudiereflektionerInträdesanförande kring de högre krigsmaktsstudiernas mål, metoder och möjligheter.Ledamoten Arne Gustafssonpersonal
33Värnpliktssystsem i omvälvningArtikeln utgör en redogörelse för det arbete och förberedelser som ligger bakom det under 1970-talet framväxande värnpliktssystemet.Kommendörkapten Gunnar Backpersonal
51Notiser från när och fjärran--diverse
53Litteratur m.m.--litteratur m.m.
58BiblioteketNyförvärv 1969 presenteras-litteratur m.m.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »