N:r 1 / 1971

Ladda ned »

Första numret av TiS 1971

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
1 Meddelanden från KÖMS Protokoll m.m. Hans Hallerdt, KÖMS Sekreterare protokoll
4 Minnesteckningar Minnesteckningar över bortgångna ledamoter under verksamhetsåret. - minnesteckningar
14 Radarnavigering och hyperbelnavigering Se rubrik Hedersledamoten Einar Blidberg strategi
54 Några tankar kring en sjöexpedition Erfarenheter från två års tjänst på jagaren Hälsingland. Ledamoten Bengt O'Konor strategi
65 Jagarepisoden vid Färöarna i juni 1940 Se rubrik Ledamoten Gunnar Hagman strategi
79 Ett ärende i förvaltningen av sjöärendena angående båtsmännens klädsel Se rubrik Ledamoten Folke Wedin personal
83 Snabba korvetter - ett alternativ för oss? Debattartikel kring svenska marinens behov av fartyg för ubåtsjakt, eksortuppdrag och konvojering. Ledamoten Cay Holmberg strategi
86 Notiser från när och fjärran - - diverse
88 Litteratur m.m. - - litteratur m.m.
93 Biblioteket Nyinkommen litteratur till Marinstabens bibliotek - litteratur m.m.
98 Biblioteket Nyinkommen litteratur till KÖMS Bibliotek - minnesteckningar
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »