N:r 1 / 1972

Ladda ned »

Första numret av TiS 1972

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
1 Meddelanden från KÖMS Protokoll från KÖMS sammanträden Hans Hallerdt, KÖMS Sekreterare protokoll
6 Minnesteckningar Minnesteckningar över bortgångna ledamöter av Kungl. Örlogsmannasällskapet. - minnesteckningar
13 Restriktiva traktater Årsberättelse i vetenskapsgrenen Strategi för 1971. Ledamoten Jan Prawitz strategi
45 Nordatlanten - Norska havet ett skandinaviskt säkerhetsproblem En redogörelse för den strategiska situationen på nordflanken. Kommendörkapten Christer Fredholm strategi
60 Malta - Strategisk brännpunkt Maltas strategiska betydelse beskrivs. Ledamoten Cay Holmberg strategi
73 Sovjetryskt ubåtskrig i Östersjöområdet under andra världskriget Första delen av 3 av en längre artikel i ämnet. P Persson strategi
92 Incidentberedskap - en viktig marin angelägenhet I artikeln argumenterar författaren över vikten av marin incidentberedskap. Kommendörkapten Claes Tornberg strategi