N:r 1 / 1972

Ladda ned »

Första numret av TiS 1972

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
1 Meddelanden från KÖMS Protokoll från KÖMS sammanträden Hans Hallerdt, KÖMS Sekreterare protokoll
6 Minnesteckningar Minnesteckningar över bortgångna ledamöter av Kungl. Örlogsmannasällskapet. - minnesteckningar
13 Restriktiva traktater Årsberättelse i vetenskapsgrenen Strategi för 1971. Ledamoten Jan Prawitz strategi
45 Nordatlanten - Norska havet ett skandinaviskt säkerhetsproblem En redogörelse för den strategiska situationen på nordflanken. Kommendörkapten Christer Fredholm strategi
60 Malta - Strategisk brännpunkt Maltas strategiska betydelse beskrivs. Ledamoten Cay Holmberg strategi
73 Sovjetryskt ubåtskrig i Östersjöområdet under andra världskriget Första delen av 3 av en längre artikel i ämnet. P Persson strategi
92 Incidentberedskap - en viktig marin angelägenhet I artikeln argumenterar författaren över vikten av marin incidentberedskap. Kommendörkapten Claes Tornberg strategi
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »