N:r 1 / 1975

Ladda ned »

Första numret av TiS 1975

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
1Meddelanden från KÖMSProtokoll m.m.Bo Granath, KÖMS Sekreterareprotokoll
4Är marin utveckling i takt med tiden?Årsberättelse i vetenskapsgrenenen "Organisation och Personal" för år 1973-74.Ledamoten Eric Jarnebergpersonal
25Navalmedicinska aspekter på havsexploateringAnförande från KÖMS ordinarie sammanträde den 12 december inom den gemensamma rubriken "Marinen och Havstekniken". Författaren är 1.marinläkare vid Marinstaben.Ledamoten Anders Muhrenhumanteknik: Humanteknik och underhållstjänst
28Dykeriteknik och -metoderAnförande från KÖMS ordinarie sammanträde den 12 december inom den gemensamma rubriken "Marinen och Havstekniken". Författaren är kommendörkapten och nautisk assistent vid FMV-M.Ledamoten Bo Casselhumanteknik: Humanteknik och underhållstjänst
30Moderninsering av havsrättenAnförande från KÖMS ordinarie sammanträde den 12 december inom den gemensamma rubriken "Marinen och Havstekniken". Författaren är kommendörkapten vid MHS.Ledamoten Cay Holmbergstrategi
37Ubåtsteknik tillämpbar inom havsexploateringSammanfattning av anförande från KÖMS ordinarie sammanträde den 12 december inom den gemensamma rubriken "Marinen och Havstekniken". Författaren är chef för ubåtsbyrån vid FMV-M.Ledamoten Olle Härlinkonstruktion
41Sökning, identifiering och bärgningSammanfattning av anförande från KÖMS ordinarie sammanträde den 12 december inom den gemensamma rubriken "Marinen och Havstekniken". Författaren är överingenjör vid FOA.Överingenjör Tryggve Ramqvistkonstruktion
43Marinen och havstekniken Ett diskussioninläggSammanfattning av anförande från KÖMS ordinarie sammanträde den 12 december inom den gemensamma rubriken "Marinen och Havstekniken". Författaren är överingenjör vid Kockums Mekaniska Verkstad AB.Ledamoten Sven Rahmbergstrategi
46Brofjorden - en omdebatterad farledSe rubrikKommendörkapten Ulf Heirothstrategi
55Strategi för morgondagenBokrecension-litteratur m.m.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »