N:r 1 / 1975

Ladda ned »

Första numret av TiS 1975

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
1 Meddelanden från KÖMS Protokoll m.m. Bo Granath, KÖMS Sekreterare protokoll
4 Är marin utveckling i takt med tiden? Årsberättelse i vetenskapsgrenenen "Organisation och Personal" för år 1973-74. Ledamoten Eric Jarneberg personal
25 Navalmedicinska aspekter på havsexploatering Anförande från KÖMS ordinarie sammanträde den 12 december inom den gemensamma rubriken "Marinen och Havstekniken". Författaren är 1.marinläkare vid Marinstaben. Ledamoten Anders Muhren humanteknik: Humanteknik och underhållstjänst
28 Dykeriteknik och -metoder Anförande från KÖMS ordinarie sammanträde den 12 december inom den gemensamma rubriken "Marinen och Havstekniken". Författaren är kommendörkapten och nautisk assistent vid FMV-M. Ledamoten Bo Cassel humanteknik: Humanteknik och underhållstjänst
30 Moderninsering av havsrätten Anförande från KÖMS ordinarie sammanträde den 12 december inom den gemensamma rubriken "Marinen och Havstekniken". Författaren är kommendörkapten vid MHS. Ledamoten Cay Holmberg strategi
37 Ubåtsteknik tillämpbar inom havsexploatering Sammanfattning av anförande från KÖMS ordinarie sammanträde den 12 december inom den gemensamma rubriken "Marinen och Havstekniken". Författaren är chef för ubåtsbyrån vid FMV-M. Ledamoten Olle Härlin konstruktion
41 Sökning, identifiering och bärgning Sammanfattning av anförande från KÖMS ordinarie sammanträde den 12 december inom den gemensamma rubriken "Marinen och Havstekniken". Författaren är överingenjör vid FOA. Överingenjör Tryggve Ramqvist konstruktion
43 Marinen och havstekniken Ett diskussioninlägg Sammanfattning av anförande från KÖMS ordinarie sammanträde den 12 december inom den gemensamma rubriken "Marinen och Havstekniken". Författaren är överingenjör vid Kockums Mekaniska Verkstad AB. Ledamoten Sven Rahmberg strategi
46 Brofjorden - en omdebatterad farled Se rubrik Kommendörkapten Ulf Heiroth strategi
55 Strategi för morgondagen Bokrecension - litteratur m.m.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »