N:r 1 / 1976

Ladda ned »

Första numret av TiS 1976

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
1 Meddelanden från KÖMS Bo Granath, KÖMS Sekreterare protokoll
5 Aktuellt, historiskt och litterärt kring Musköbasen Hederledamoten Uno Willers diverse
11 Sjöofficeren och facklitteraturen Kapten Lars Wedin personal
13 Försvar av en militärförsamling Ledamoten C-A Malmberg humanteknik: Humanteknik och underhållstjänst
21 Sjöhävning och fartygs sjöduglighet Ledamoten Gösta Liljekvist konstruktion
41 Hangöudd 1940-41 (del 1) P A Dubov strategi
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »