N:r 1 / 1976

Ladda ned »

Första numret av TiS 1976

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
1Meddelanden från KÖMSBo Granath, KÖMS Sekreterareprotokoll
5Aktuellt, historiskt och litterärt kring MusköbasenHederledamoten Uno Willersdiverse
11Sjöofficeren och facklitteraturenKapten Lars Wedinpersonal
13Försvar av en militärförsamlingLedamoten C-A Malmberghumanteknik: Humanteknik och underhållstjänst
21Sjöhävning och fartygs sjöduglighetLedamoten Gösta Liljekvistkonstruktion
41Hangöudd 1940-41 (del 1)P A Dubovstrategi
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »