N:r 1 / 2013

Ladda ned »

2013 års första utgåva av Tidskrift i Sjöväsendet med artiklar kring marinens framtid, insatsen i Afghanistan mm.

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
3Meddelande från KÖMSProtokoll m.m.Herman Håkansson, KÖMS Biträdande sekreterareProtokoll
7Redaktörens spaltLedare.Thomas Engevall, TiS RedaktörLedare
9Mentorering av afghansk infanteribataljonArtikelförfattaren delger läsarna sina erfarenheter som chef för det svenska Operational Mentoring and Liason Team (OMLT) under tiden från november 2011 till maj 2012 som till stor del sattes upp av amfibieregementet.Ledamoten Roger NilssonStrategi, operationer och taktik
17Den hotbildsbefriade flottan - kan den finnas?Christer Hägg, som bl.a. varit marinattaché i Washington och flaggkapten i Kustflottan argumenterar för nödvändigheten av att själv bestämma vilka intressen man har med sitt försvar och sin flotta snarare än att bygga på ett hotbildsresonemang. Vidare för Hägg fram resonemang kring kritisk massa av fartyg och besättningar för att kunna vidmakthålla och utveckla sin verksamhet på ett trovärdigt och effektivt sätt.Ledamoten Christer HäggStrategi, operationer och taktik
29Möjligheter och utmaningar - Idag - I morgonArtikeln, som är den skriftliga versionen av Magnus Jönssons inträdesanförande i KÖMS beskriver uppgifter, resurser och utmaningar i marinen utgående från förbandschefsperspektivet. Jönsson är f.n. chef för 3.sjöstridsflottiljen i Karlskrona.Ledamoten Magnus JönssonStrategi, operationer och taktik
37Stiftelsen YMER-80 presenterar 2013 års kandidater för polarforskningStiftelsen YMER-80 som bildades efter YMER-expeditionen av Kungl. Örlogsmannasällskapet, Kungl. Vetenskapsakademien och Svenska Sällskapet för Anatologi och Geografi presenterar vilka som fått årets stipendier om totalt 169.000 kronor.-Diverse
39Vart är Marinen på väg? Behov av en ny planArtikeln beskriver de långsiktiga ekonomiska behov som krävs för att fortsatt kunna utveckla och bibehålla en relevant marin samt anger även en alternativ materielplanering för att detta skall vara möjligt.Ledamoten Evorn MårtenssonStrategi, operationer och taktik
49Stridsstödsfartyg, ett svenskt-finskt samarbete?Artikeln, som är den skriftliga versionen av Peder Ohlssons inträdesanförande argumenterar för en svensk-finsk lösning för att lösa behovet av framtida stridsstödsfartyg.Ledamoten Peder OhlssonMaritim Teknik
63Konsekvenser av havsplanering för sjösäkerhet och sjöfartssäkerhetArtikeln beskriver konsekvenser och möjligheter som uppstår som en följd av att det fria havet blir alltmer reglerat och att fartygens rörelser kommer att styras allt mer i framtiden.Fil. lic Anders Brödje och Arkitekt (SAR) Jakob GilleSjöfart m.m.
75Om beredskap och rationell ignoransInlägget beskriver beredskapsbegreppet och hur beredskap inför och vid kriser hanteras kommunikativt. Ett antal historiska exempel tas upp som en fond kring en avslutande argumentation kring läget i dagens försvarsmakt.Ledamoten Olof HolmStrategi, operationer och taktik
86Flottans bibelstudier - en ytterligare kommentarKommentar till artikeln STB i TiS nr 4/2012.Per TisdadDiverse
87Debattnumret i TiSEtt debattinlägg med reflektioner kring TiS nr 4/2012.Hedersledamoten Dick BörjessonDebatt
90BokanmälanBoken "Strategy and War Planning in the British Navy 1878-1918" av Shawn T. Grimes anmäls.Ledamoten Lars WedinLitteratur m.m.
92Det marina arvet, kommentarArtikeln "Det Marina Arvet" i TiS nr 4/2012 kommenteras.Ledamoten Sune BirkeDebatt
94Reglemente för "Slagverk"Reglemente för tärningsspelet "Slagverk" återges i tryck.Marindirektör (kk) Erik HolmgrenDiverse
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »