N:r 1 / 2015

Ladda ned »

2015 års första utgåva av Tidskrift i Sjöväsendet, vilket är den 178:e årgången

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
3 Meddelanden från KÖMS Protokoll mm. Bo Rask, KÖMS Sekreterare Protokoll
9 Ordföranden har ordet Ledare av KÖMS Ordförande, Michael Zell. Michel Zell, KÖMS Ordförande Ledare
10 Öppet brev till försvarsminister Peter Hultqvist Se rubrik. Michel Zell, KÖMS Ordförande Strategi, operationer och taktik
12 KÖMS Tävlingsskrifter 2015 Bestämmelser mm för KÖMS tävlingsskrifter för 2015. - Diverse
13 Redaktörens spalt Presentation av TiS nr 1 2015. Thomas Engevall, TiS Redaktör Litteratur m.m.
15 Personalförsörjningen - en folkförankringsfråga Artikeln, vilken är den skriftliga versionen av Göran Arrius inträdesanförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet, beskriver och argumenterar för vikten av ett utvecklat och modernt personalförsörjningssystem i Försvarsmakten. Arrius är bl.a. ordförande i SACO samt i Folk och Försvar. Ledamoten Göran Arrius Personal, utbildning och marinmedicin
21 Ubåtsjakt uanför boxen Michael Zell lanserar ett antal idéer om hur ubåtsjaktmetoderna skulle kunna kompletteras och breddas med ett modernt användande av tillgänglig teknologi hos allmänheten som kombineras med marinens resurser på ett effektivt sätt. Ledamoten Michael Zell Strategi, operationer och taktik
27 Verksamhet till sjöss - altid på den teknologiska utvecklingens framkant Den franske konteramiralen Emmanule Delclèves exemplifierar hur mariners verksamhet alltid utnyttjat den teknologiska utvecklingen fullt ut samt även drivit densamma. Artikeln är översatt från franska av ledamoten Lars Wedin. Konteramiral Emmanuel Desclèves Maritim Teknik
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »