N:r 1 / 2015

Ladda ned »

2015 års första utgåva av Tidskrift i Sjöväsendet, vilket är den 178:e årgången

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
3Meddelanden från KÖMSProtokoll mm.Bo Rask, KÖMS SekreterareProtokoll
9Ordföranden har ordetLedare av KÖMS Ordförande, Michael Zell.Michel Zell, KÖMS OrdförandeLedare
10Öppet brev till försvarsminister Peter HultqvistSe rubrik.Michel Zell, KÖMS OrdförandeStrategi, operationer och taktik
12KÖMS Tävlingsskrifter 2015Bestämmelser mm för KÖMS tävlingsskrifter för 2015.-Diverse
13Redaktörens spaltPresentation av TiS nr 1 2015.Thomas Engevall, TiS RedaktörLitteratur m.m.
15Personalförsörjningen - en folkförankringsfrågaArtikeln, vilken är den skriftliga versionen av Göran Arrius inträdesanförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet, beskriver och argumenterar för vikten av ett utvecklat och modernt personalförsörjningssystem i Försvarsmakten. Arrius är bl.a. ordförande i SACO samt i Folk och Försvar.Ledamoten Göran ArriusPersonal, utbildning och marinmedicin
21Ubåtsjakt uanför boxenMichael Zell lanserar ett antal idéer om hur ubåtsjaktmetoderna skulle kunna kompletteras och breddas med ett modernt användande av tillgänglig teknologi hos allmänheten som kombineras med marinens resurser på ett effektivt sätt.Ledamoten Michael ZellStrategi, operationer och taktik
27Verksamhet till sjöss - altid på den teknologiska utvecklingens framkantDen franske konteramiralen Emmanule Delclèves exemplifierar hur mariners verksamhet alltid utnyttjat den teknologiska utvecklingen fullt ut samt även drivit densamma. Artikeln är översatt från franska av ledamoten Lars Wedin.Konteramiral Emmanuel DesclèvesMaritim Teknik
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »