N:r 1 / 2016

Ladda ned »

2016 års första utgåva av Tidskrift i Sjöväsendet. Årgången är den 179:e i tidningens historia.

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
1ÅrgångssidaTraditionell sida där årgången framgår.Litteratur m.m.
2Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifterBestämmelser för 2016 års tävlingsskrifter.KÖMSLitteratur m.m.
3Meddelande från KÖMSProtokoll mm.Bo Rask. KÖMS SekreterareProtokoll
6Ordföranden har ordetLedare av KÖMS ordförande, Michael Zell.Michael Zell, KÖMS OrdförandeLedare
9Redaktörens spaltTiS nr 1 2016 presenteras av redaktören.Thomas Engevall, TiS redaktörLitteratur m.m.
10Årsberättelse för 2015 i Vetenskapsgren II - Personal, utbildning och marinmedicinÅrsberättelsen för 2015 i VSG II beskriver utbildningsgången och utbildningssystemet för att bli officer inkluderande Försvarshögskolans utbildningar såväl inför som efter officersexamen. Vidare ges en uppdatering inom ämnet marinmedicin. Avslutningsvis refereras de bägge seminarier inom området personalförsörjning som genomfördes av vetenskapsgrenen under 2015.Ledamöterna Christer Svensén och Per-Ola JohanssonPersonal, utbildning och marinmedicin
25Reduktionen av svensk kirurgisk operationskapacitet vid höjd beredskapArtikeln, vilken är en för TiS anpassad artikel som utgår från Magnus Blimarks magisteruppsats från chefsprogrammet vid FHS beskriver den reduktion av den svenska kirurgiska operationskapaciteten vid höjd beredskap som skett men pekar också ut en väg framåt för att kunna förbättra situationen.Arméöverläkare Magnus BlimarkPersonal, utbildning och marinmedicin
35Design av marina integrerade komplexa system - Ubåtar del 2Artikeln, vilken är en tvådelad artikel som bygger på Mats Nordins doktorsavhandling från Chalmers Tekniska Högskola, visar hur designprocessen för ubåtar utvecklats och används.Ledamten Mats NordinMaritim Teknik
49Stiftelsen YMER-80 presenterar 2016 års stipendiater för polarforskningSe rubrik.KÖMS redaktionSjöfart m.m.
51Försvasmakten - en tärande samhällsfunktion? Del 1I en tvådelad artikel beskriver örlogskaptenen Claes-Göran Dahl isbrytarflottans historia. Del 1 omfattar tiden från 1800-talets mitt fram till 1960-talet. Del 2 som kommer att komma i TiS nr 4 2016 tar vid därefter.Örlogskapten Claes-Göran DahlSjöfart m.m.
67Med vad försvara SverigeDebattartikel kring Försvarsmaktens framtida utformning och användning.Ledamoten Magnus HaglundStrategi, operationer och taktik
73Försvarspolitikens realism - stöd åt svensk utrikespolitikReflekterande och debatterande artikel kring förhållandet mellan svensk utrikes- och försvarspolitik med marina förtecken.Hedersledamoten Herman FältströmStrategi, operationer och taktik
81Försvarsmaktens mervärdenLedamoten Johan Fischerström delar med sig av sina livs- och yrkeserfarenheter från sin yrkesverksamma bana.Ledamoten Johan FischerströmDiverse
87GenmäleGenmäle till Robert Dalsjös artikel "Ett småradikalt inlägg" i TiS nr 4/2015 författat av hedersledamöterna Claes Tornberg och Peter Nordbeck. Artikeln och genmälet har därefter behandlats på ett av sällskapets sammanträden (april 2016).Hedersledamöterna Claes Tornberg och Peter NordbeckStrategi, operationer och taktik
90LedamotsnyttDen korresponderande ledamoten Professor John B. Hattendorf ges en beskrivning och då speciellt att han förärats en "Doctor of Letters (D.Litt.)" vid University of Oxford, England, för sina insatser.Daniel L. Kuester, US Naval War CollegePersonal, utbildning och marinmedicin
93Marinens våldsanvändning och rätten till liv enligt EuropakonventionenEn kommentar till Jens Lindborgs artikel i TiS nr 5 2015.Ledamoten Ove BringStrategi, operationer och taktik
94Landkänning: Kap Fuguei - Det rika och ädla hornetTaiwans nordspets beskrivs av ledamoten Torbjörn Dalnäs.Ledamoten Torbjörn DalnäsSjöfart m.m.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »