N:r 1 / 2017

Ladda ned »

2017 års första utgåva av Tidskrift i Sjöväsendet. Årgången är den 180:e i tidningens historia.

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
1MeddelandeMötesprotokoll m.m.Diverse
9Ordföranden har ordet: Att vara beroendeLedare: Sverige har råd med såväl välfärd som nationell säkerhet.Michael ZellLedare
11Redaktörens spalt: VaktförfångningDen nye redaktören presenterar sitt program.Lars WedinLedare
13Hedersledemoten Thomas Engevall tilldelas HM Konungens medaljTiS gratulerar!Diverse
16Mjukt och hårt – då får motståndaren det svårtDe nya ubåtarna typ A26 kommer att kännetecknas av låga signaturer och förmåga att bekämpa en fiende med torpeder och minor samt att sätta in specialförband.Mats AgnéusStrategi, operationer och taktik
26Bör robotar få döda? Etiska aspekter på militära autonoma systemObemannade system – robotar – kan döda autonomt. Denna egenskap kräver en diskussion om om autonomi, ansvar och värdighet.Linda JohanssonStrategi, operationer och taktik
37Hav och hållbar utvecklingDet stora problemet med havets nedsmutsning härrör från problem på land. Människan måste hitta ett sätt att gemensamt administrera havets rikedomar. Samtidigt måste en territorialisering av havet undvikasEmmanuel DesclèvesHumanteknik: Humanteknik och underhållstjänst
43Amfibiekommittén och KA FartygsutredningDessa två studier lade grunden för dagens amfiebataljoner. De är fortfarande i stora delar relevanta.Fredrik HesselmanMaritim Teknik
52Stiftelsen YMER-80 presenterar 2017 års stipendiater för polarforskningTiS gratulerar!Diverse
53Reflexioner kring svenskt sjöförsvars egenskaperHur skall morgondagens sjöförsvar dimensioneras för att klara 1) skydda territorialhavet från intrång 2) att avskräcka en potentiell fiende från att genomföra kustinvasion 3) genomför ett effektivt försvar till sjöss.Herman FältströmStrategi
64Nationell säkerhetsstrategi med marina ögonRegeringens nya nationella säkerhetsstrategi har viktiga maritima implikationer som måste uppmärksammas.Magnus HaglundStrategi, operationer och taktik
68Introduction to the "Kronstadt raid"Brittiska Royal Navy agerade aktivt i Östersjön 1915-1920.Göran WallénStrategi, operationer och taktik
69The sinking of the Soviet cruiser Oleg and the Kronstadt raidBrittiska motortorpedbåtar anföll den sovjetiska flottan i Kronstadt 1919. Ett exempel på mod, framåtanda och noggrann planering.Michael RawlinsonStrategi, operationer och taktik
89What lessons could today’s naval officers learn?Även dagens sjöofficer har all anledning att studera denna operation som visar hur framåtanda och mod kan ge stora resultat med små resurser.Göran WallénStrategi, operationer och taktik
92Bokrecension Minkriget i Östersjön 1914-1915Gunnar Möllers bok är väl värd att läsa.Bo RaskStrategi
94HavetFör en kuststat är havet den första försvarslinjen.Lars WedinSjöfart m.m.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »