N:r 1 / 2017

Ladda ned »

2017 års första utgåva av Tidskrift i Sjöväsendet. Årgången är den 180:e i tidningens historia.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
1 Meddelande Mötesprotokoll m.m. Diverse
9 Ordföranden har ordet: Att vara beroende Ledare: Sverige har råd med såväl välfärd som nationell säkerhet. Michael Zell Ledare
11 Redaktörens spalt: Vaktförfångning Den nye redaktören presenterar sitt program. Lars Wedin Ledare
13 Hedersledemoten Thomas Engevall tilldelas HM Konungens medalj TiS gratulerar! Diverse
16 Mjukt och hårt – då får motståndaren det svårt De nya ubåtarna typ A26 kommer att kännetecknas av låga signaturer och förmåga att bekämpa en fiende med torpeder och minor samt att sätta in specialförband. Mats Agnéus Strategi, operationer och taktik
26 Bör robotar få döda? Etiska aspekter på militära autonoma system Obemannade system – robotar – kan döda autonomt. Denna egenskap kräver en diskussion om om autonomi, ansvar och värdighet. Linda Johansson Strategi, operationer och taktik
37 Hav och hållbar utveckling Det stora problemet med havets nedsmutsning härrör från problem på land. Människan måste hitta ett sätt att gemensamt administrera havets rikedomar. Samtidigt måste en territorialisering av havet undvikas Emmanuel Desclèves Humanteknik: Humanteknik och underhållstjänst
43 Amfibiekommittén och KA Fartygsutredning Dessa två studier lade grunden för dagens amfiebataljoner. De är fortfarande i stora delar relevanta. Fredrik Hesselman Maritim Teknik
52 Stiftelsen YMER-80 presenterar 2017 års stipendiater för polarforskning TiS gratulerar! Diverse
53 Reflexioner kring svenskt sjöförsvars egenskaper Hur skall morgondagens sjöförsvar dimensioneras för att klara 1) skydda territorialhavet från intrång 2) att avskräcka en potentiell fiende från att genomföra kustinvasion 3) genomför ett effektivt försvar till sjöss. Herman Fältström Strategi
64 Nationell säkerhetsstrategi med marina ögon Regeringens nya nationella säkerhetsstrategi har viktiga maritima implikationer som måste uppmärksammas. Magnus Haglund Strategi, operationer och taktik
68 Introduction to the "Kronstadt raid" Brittiska Royal Navy agerade aktivt i Östersjön 1915-1920. Göran Wallén Strategi, operationer och taktik
69 The sinking of the Soviet cruiser Oleg and the Kronstadt raid Brittiska motortorpedbåtar anföll den sovjetiska flottan i Kronstadt 1919. Ett exempel på mod, framåtanda och noggrann planering. Michael Rawlinson Strategi, operationer och taktik
89 What lessons could today’s naval officers learn? Även dagens sjöofficer har all anledning att studera denna operation som visar hur framåtanda och mod kan ge stora resultat med små resurser. Göran Wallén Strategi, operationer och taktik
92 Bokrecension Minkriget i Östersjön 1914-1915 Gunnar Möllers bok är väl värd att läsa. Bo Rask Strategi
94 Havet För en kuststat är havet den första försvarslinjen. Lars Wedin Sjöfart m.m.