N:r 1 / 2019

Ladda ned »

2019 års första utgåva av Tidskrift i Sjöväsendet med temat "Havet".

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
1ÅrgångssidaÅrgångssida för den 182:a årgången av TiS-Litteratur m.m.
2Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifterBestämmelser för tävlingsskrifter 2019Bo Rask, KÖMS SekreterareDiverse
3Meddelanden från Kungl. ÖrlogsmannasällskapetProtokoll från sammanträdenBo Rask, KÖMS SekreterareProtokoll
7Omsättning av marinens ytstridsfartygLedare som beskriver det omedelbara omsättningsbehovet av ytstridsfartygBo Rask, KÖMS SekreterareLedare
10Redaktörens spaltNummer 1 av TiS för 2019 presenteras.Lars Wedin, TiS RedaktörLitteratur m.m.
13What´s at stake for the French Navy in the 21st centuryAmiral Alain Coldefy beskriver nutida uppgifter och utmaningar för den franska flottan.Hedersledamoten Alain ColdefyStrategi, operationer och taktik
23HavetSvenska åtgärder och initiativ för att säkra "hållbara och välmående hav" presenteras.Havsambassadör Helen ÅgrenSjöfart m.m.
31Maritime Security: From awareness to Security, connecting the dots!Strategier, metoder, mål och arbete kring maritim säkerhet diskuteras.Hedersledamoten Michiel HijmansStrategi, operationer och taktik
43Reformen av internationellt vattenUtvecklingen av United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) och speciellt arbetet med det som kallas Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) presenteras.Commissaire géneral de la marine Jean-Louis FillonSjöfart m.m.
49The World Maritime University - a unique specialized post-gratuate academic institutionWMU, som ligger i Malmö och dess verksamhet beskrivs av dess rektor Fil. Dr Cleopatra Doumbia-Henry.Fil. Dr. Cleopatra Doumbia-HenrySjöfart m.m.
55The Sea: Driver of HistoryProfessor Buchet, som var vetenskaplig ledare för projektet Océanides och innehar professuren i maritima studier vid Paris Katolska Universitet, beskriver projektet. Océanides var ett femårigt projekt som har beskrivit det maritima områdets påverkan på mänskligheten från förhistorisk tid till nutid.Professor Christian BuchetHistoria
67Sveriges historia från sjösidanArtikeln är en exposé över svensk marin och maritim historia från 1500-talet till nutid.Fil.dr. Harry R:son SvenssonHistoria
79Vindkraft till sjössUtveckling, nuläge och framtid med vindkraft till sjöss diskuteras.Pressekreterare Peter StedtSjöfart m.m.
85Det inspirerande, farofyllda och lockande havetHavet och förhållandet till detsamma på film, i litteratur och inom konst beskrivs.Anne WedinLitteratur m.m.
89Sveriges säkerhetspolitiska historia under det Kalla krigetSe rubrik.Ledamoten Magnus HaglundStrategi, operationer och taktik
97News from the seas of China and Indo-Pacific regionSe rubrik.Korresponderande ledamoten Hugues EudelineStrategi, operationer och taktik
100Book reviewsBöckerna "They were just skulls: The Naval Careers of Fred Nelley, Last Survivor of HM Submarine Tructulent" av John-Johnson Allen, "The Submarine Commander Pocket Manual 1939-1945" och "The Merchant Navy Seaman Pocket Manual 1939-1945" bägge av Andy McNab samt "Home Waters: Royal Navy, Royal Canadian Navy and US Navy Mine Forces Battling U-Boats in World War I" av David Bruhn och Rob Hoole presenteras.Korresponderande ledamoten Peter HoreLitteratur m.m.
193"Försvarshögskolan, från Militär högskola till akademiskt lärosäte", FHS jubileumsbok recenserasSe rubrik.Ledamoten Sven RudbergLitteratur m.m.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »