N:r 1 / 2019

Ladda ned »

2019 års första utgåva av Tidskrift i Sjöväsendet med temat "Havet".

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
1 Årgångssida Årgångssida för den 182:a årgången av TiS - Litteratur m.m.
2 Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter Bestämmelser för tävlingsskrifter 2019 Bo Rask, KÖMS Sekreterare Diverse
3 Meddelanden från Kungl. Örlogsmannasällskapet Protokoll från sammanträden Bo Rask, KÖMS Sekreterare Protokoll
7 Omsättning av marinens ytstridsfartyg Ledare som beskriver det omedelbara omsättningsbehovet av ytstridsfartyg Bo Rask, KÖMS Sekreterare Ledare
10 Redaktörens spalt Nummer 1 av TiS för 2019 presenteras. Lars Wedin, TiS Redaktör Litteratur m.m.
13 What´s at stake for the French Navy in the 21st century Amiral Alain Coldefy beskriver nutida uppgifter och utmaningar för den franska flottan. Hedersledamoten Alain Coldefy Strategi, operationer och taktik
23 Havet Svenska åtgärder och initiativ för att säkra "hållbara och välmående hav" presenteras. Havsambassadör Helen Ågren Sjöfart m.m.
31 Maritime Security: From awareness to Security, connecting the dots! Strategier, metoder, mål och arbete kring maritim säkerhet diskuteras. Hedersledamoten Michiel Hijmans Strategi, operationer och taktik
43 Reformen av internationellt vatten Utvecklingen av United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) och speciellt arbetet med det som kallas Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) presenteras. Commissaire géneral de la marine Jean-Louis Fillon Sjöfart m.m.
49 The World Maritime University - a unique specialized post-gratuate academic institution WMU, som ligger i Malmö och dess verksamhet beskrivs av dess rektor Fil. Dr Cleopatra Doumbia-Henry. Fil. Dr. Cleopatra Doumbia-Henry Sjöfart m.m.
55 The Sea: Driver of History Professor Buchet, som var vetenskaplig ledare för projektet Océanides och innehar professuren i maritima studier vid Paris Katolska Universitet, beskriver projektet. Océanides var ett femårigt projekt som har beskrivit det maritima områdets påverkan på mänskligheten från förhistorisk tid till nutid. Professor Christian Buchet Historia
67 Sveriges historia från sjösidan Artikeln är en exposé över svensk marin och maritim historia från 1500-talet till nutid. Fil.dr. Harry R:son Svensson Historia
79 Vindkraft till sjöss Utveckling, nuläge och framtid med vindkraft till sjöss diskuteras. Pressekreterare Peter Stedt Sjöfart m.m.
85 Det inspirerande, farofyllda och lockande havet Havet och förhållandet till detsamma på film, i litteratur och inom konst beskrivs. Anne Wedin Litteratur m.m.
89 Sveriges säkerhetspolitiska historia under det Kalla kriget Se rubrik. Ledamoten Magnus Haglund Strategi, operationer och taktik
97 News from the seas of China and Indo-Pacific region Se rubrik. Korresponderande ledamoten Hugues Eudeline Strategi, operationer och taktik
100 Book reviews Böckerna "They were just skulls: The Naval Careers of Fred Nelley, Last Survivor of HM Submarine Tructulent" av John-Johnson Allen, "The Submarine Commander Pocket Manual 1939-1945" och "The Merchant Navy Seaman Pocket Manual 1939-1945" bägge av Andy McNab samt "Home Waters: Royal Navy, Royal Canadian Navy and US Navy Mine Forces Battling U-Boats in World War I" av David Bruhn och Rob Hoole presenteras. Korresponderande ledamoten Peter Hore Litteratur m.m.
193 "Försvarshögskolan, från Militär högskola till akademiskt lärosäte", FHS jubileumsbok recenseras Se rubrik. Ledamoten Sven Rudberg Litteratur m.m.