N:r 1 2020

Ladda ned »

2020 års första nummer av Tidskrift i Sjöväsendet fokuserar på artificiell intelligens (AI), cyber och obemannade fartyg.

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
2Fabian och Eva Tamms stipendiumAnsökningsförfarande för stipendiet anges.Bo Rask, KÖMS SekreterareDiverse
3Meddelanden från KÖMSProtokoll mm.Bo Rask, KÖMS SekreterareProtokoll
6TiS TävlingsskrifterAnvisningar för 2020 års tävlingsskrifter.Bo Rask, KÖMS SekreterareDiverse
8TiS GratulerarSe rubrik.Lars Wedin, TiS RedaktörDiverse
9Ordföranden har ordetSe rubrik.Anders Grenstad, KÖMS OrdförandeLedare
10Redaktörens spaltNumret presenteras.Lars Wedin, TiS RedaktörLitteratur m.m.
13Hybridhot mot Sverige finns till havsI artiken redogör författaren för de hybridhot som finns till havs och ger exempel på vad de kan utgöras av och vad som behöver göras för att på ett aktivt och trovärdigt sätt möta dessa hot.Redaktör Patrik OksanenStrategi, operationer och taktik
19Konferens autonoma farkosterInnehåll och slutsatser efter konferensen "Towards unmanned ships and aircraft" som arrangerades av de två franska akademierna "Académie de marine" och "Académie de l'air de l'espace" presenteras av TiS redaktör.Lars Wedin, TiS RedaktörMaritim Teknik
27Legal aspects on remotely controlled vessels and COLREGSI artikeln redogörs för, och analyseras, de legala och juridiska aspekterna på obemannade fartyg.Professor emeritus Hugo Tiberg och Ledamoten Mattias WidlundSjöfart m.m.
33Betydelsen av Artificiell Intellligens för framtidens marina ledningssystemBegreppet AI analyseras och bryts ned med fokus på marina applikationer. I artikeln berörs bl.a. grader av autonomi, offensiva och defensiva system, AI ombord på obemannade plattformar, länkar, träning av AI mm.Ledamoten Evelina HedskogMaritim Teknik
41AI is on boardI artikeln rekommenderar författaren vilka initiativ och åtgärder som behöver göras för att kunna utveckla AI för marina syften.Lieutenant de vaisseau Charles GuénoisMaritim Teknik
45Utvcklingen av cyber- och informationskrigföring i ett nationellt och internationellt perspektivArtikeln syftar till att komplettera verksamheten inom cyberområdet med tänkbara kunskapsstrukturer, i syfte att utveckla området inom den marina sfären.Örlogskapten (RO) Håkan HennningStrategi, operationer och taktik
53Påverkansoperationer i fred, kris och krigArtikeln beskriver den moderna tidens påverkansoperationer med exempel och vad vi behöver göra för att kunna stå emot dessa.Ledamoten Mårten GranbergStrategi, operationer och taktik
59Rapport från OpTech East MedRapport från konferensen som anordnades av Littoral Operations Center vid US Naval Postgraduate School och Saab AB med fokus till situationen i Medelhavet.Ledamoten Peter ThomssonStrategi, operationer och taktik
63Littoral Operations at the CrossroadsArtikel från en workshop som genomfördes vid konferensen OpTech Med (se föregående artikel) som ytterligare fördjupar diskussionen kring "the Littorals".Edward Lundquist, Captain, US Navy (Ret.)Strategi, operationer och taktik
67Om begreppsförvirring och rambegrepp - Kommentar till artikeln "Missförstår Sverige Sjöfartsskydd?"Artikeln kommenterar och utvecklar det resonemang som Johanna Hård af Segerstad förde i sin artikel i TiS 2/2019 kring kollisionen mellan det traditionella sjömilitära begreppet "sjöfartsskydd" och den svenska översättningen av SOLAS-konventionens "maritime security".Ledamoten Mattias WidlundStrategi, operationer och taktik
71Sjuttio år och tre taktikreglementen senareFörfattaren, som var ansvarig för framtagandet av Taktikreglemente Flottan (TR FL) 1986, beskriver tankar och bakomliggande faktorer till det dåvarande reglementet och hur det kom att nyttjas på 80- och 90-talen i skenet av Ledamoten Niklas Wiklunds artikel från TiS 6/2019 med titeln "Svensk marintaktik - existerar det någon sådan?"Ledamoten Christer HäggStrategi, operationer och taktik
77Några synpunkter rörande marin taktikArtikeln beskriver hur upprinnelsen till arbetet med TRFL 86 skedde och hur taktiska diskussioner och utveckling bedrevs inom ramen för kustflottans verksamhet under tiden från 50-talet fram till tidigt 80-tal.Ledamoten Göran R. WallénStrategi, operationer och taktik
81Kommentarer till artiklarna av ledamöterna Hägg och WallénFörfattaren, vars artikel från TiS 6/2019 inspirerade ledamöterna Hägg och Wallén att skriva sina artiklar, lämnar några ytterligare kommentarer.Ledamoten Niklas WiklundStrategi, operationer och taktik
83Med förstånd och styrkaTacktalet från det 248:e högtidssammanträdets middag återges i lätt anpassad versionHedersledamoten Micahel ZellDiverse
84Bokanmälan: Mikael Nyman, "Operation Notvarp. Ubåtsjakten i Hårsfjärden", Notvarps förlag 2019Se rubrik.Hedersledamoten Michael ZellLitteratur m.m.
87Bokrecension över "Det Svenska Ubåtskriget" skriven av Ola TunanderSe rubrik.Ledamoten Per AnderssonLitteratur m.m.
95Book ReviewsBöckerna "From Sun Tzu to Hyperwar: A strategic Encyclopedia" av Lars Wedin, "British Submarines in Two World Wars" av Norman Friedman, "Learning war: The Evolution of Fighting Doctrine in the US Navy 1898-45" av Trent Home samt "World Naval Review" med redaktör Conrad Waters, anmäls och recenseras kortfattat.Korresponderande ledamoten Peter HoreStrategi, operationer och taktik
98News from the seas of China and Indo-Pcific regionSe rubrik.Korresponderande ledamoten Hugues EudelineStrategi, operationer och taktik
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »