N:r 1 / 2022

Ladda ned »

Första utgåvan av TiS 2022 med bland annat artiklar från Sveriges, Norges och Finlands marinchefer.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
3 Meddelanden från KÖMS Protokoll mm Anders Johnsson, KÖMS Sekreterare Protokoll
8 Ordföranden har ordet Ledare Anders Grenstad, KÖMS Ordförande Ledare
10 Redaktörens spalt Den nytillträdde redaktören, Bo Rask, presenterar sig själv samt det aktuella numret. Bo Rask, TiS Redaktör Litteratur m.m.
14 Tack! Kortfattad sammanfattning av jubileumsåret 2021 med tack till de som bidragit på olika sätt till möjliggörande och genomförande av alla aktiviteter. Ledamoten Per-Anders Emilson 250-årsjubileet
16 Tamptal Hedersledamoten Michael Zells tacktal vid jubileumsmiddagen den 15 november 2021. Hedersledamoten Michael Zell 250-årsjubileet
19 Europas ödesstund? Artikeln som beskriver den då pågående krisen mellan Ryssland och Ukraina (artikeln skrevs före Rysslands angrepp den 24/2) och innehåller ett resonemang över ett antal möjliga händelseutvecklingar. Ledamöterna Robert Dalsjö och Niklas Granholm Strategi, operationer och taktik
25 Finska Marinen – operativ förmåga genom samarbete Den finske marinchefen beskriver Finlands marin inom rådande säkerhetspolitiska kontext. Vidare beskrivs de dimensionerande systemen samt samarbetet med Sverige och övriga internationella samarbeten. Konteramiral Jori Harju Strategi, operationer och taktik
35 Maritim sikkerhet i en ny æra Norges chef för Sjöförsvaret, tillika hedersledamoten av KÖMS Rune Andersen, beskriver Norges maritima säkerhetspolitiska läge samt pågående utveckling av operationer och materiel. Hedersledamoten Rune Andersen Strategi, operationer och taktik
51 Nordiskt samarbete – Svensk uppfattning Sveriges marinchef ger sin syn på det nordiska marina/maritima samarbetet. Ledamoten Ewa Skoog Haslum Strategi, operationer och taktik
55 Sverige bör tillsammans med Finland inleda samtal med Nato om en anslutning med tydlig koppling till Rysslands krig mot Ukraina KÖMS tidigare ordförande argumenterar för att Sverige tillsammans med Finland bör söka medlemskap i NATO. Hedersledamoten Michael Zell Strategi, operationer och taktik
61 Att vilja men inte kunna I artikeln argumenteras för en höjd svensk försvarsförmåga. Hedersledamoten Dick Börjesson Strategi, operationer och taktik
62 Flottan – ett marginaliserat vapenslag? I artikeln resonerar författaren om varför den svenska flottan haft, och har, svårt att hävda de marina/maritima behoven i förhållande till armén och flygvapnet. Ledamoten Lars Wedin Strategi, operationer och taktik
77 Bättre utnyttjande av sjörättsdomstolarna – Kommentar till artikeln Estoniarättegången: juridiskt feltramp havsrättslig materia Kommentarer till artikeln kring Estoniarättegången i TiS Nr 4/2021. Författaren lämnar även förslag till, och argumenterar för, hur Sjörättsdomstolarna bättre skulle kunna nyttjas. Ledamoten Mattias Widlund Sjöfart m.m.
83 Sjökrig vintertid Återpublicerad artikel från TiS Nr 4 1929 där dåvarande löjtnanten Stig H:son Ericson (sedermera viceamiral och marinchef) analyserar förmågor och möjligheter till sjökrig vintertid i Östersjön. Löjtnant Stig H:son Ericson Strategi, operationer och taktik
101 Fredrik Henrik af Chapmans vindmätare Författaren beskriver i artikeln den sinnrika vindmätare som Fredrik Henrik af Chapman lät installera i byggnad 205 på varvsområdet i Karlskrona. Leg. tandläkare Harald Anderson Maritim Teknik
110 Kommentarer och förklaringar till professor Carl Gust. Bergströms ”Anmärkning vid Herr Dunthorne’s Regel, at corrigera Månans observerade distance ifrån Solen, eller en Stjerna” Se rubrik. Ledamoten Kent Nordström Sjöfart m.m.
115 News from the seas of China and Indo-Pacific region Se rubrik. Ledamoten Hugues Eudeline Strategi, operationer och taktik
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »