N:r 1, Årg 1, utg 1835

Ladda ned »

Tidskrift i Sjöväsendets allra första nummer låg färdigt i tryck vid 1835 års högtidssammanträde. Det återges här i skannad version. Omslaget är av samma snitt som det första numret men då inga originalomslag finns tillgängliga har ett omslag från samma tid "anpassats".

Mycket nöje!

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
1Anmärkningar vid de olika methoderne för kanoners rigtande om skeppsbordArtikeln argumenterar för vikten av adekvata riktningsinstrument och system samt beskriver en rad av dessa samt hur de används av skilda flottor.
E.Vapenteknik
28Kapiten Marshalls kanon-lavetterEn beskrivning av den lavett som utvecklats av den engelska kaptenen Marshall för bruk ombord och som även införts ombord på svenska fartyg efter vissa ytterligare förbättringar.
Kaptenen vid Royal Navy MarshallVapenteknik
37Kongl. Örlogsmanna-sällskapet i CarlskronaUtdrag ur tal hållet vid KÖMS 50-årsjubileum 1821
KÖMSDiverse
47Rorgängarens visaVisa efter engelsk förlaga.
KÖMSDiverse
48HvarjehandaNotiser och anteckningar från när och fjärran.
KÖMSDiverse
54Utdrag ur rikets ständers fastställda riks-stat för år 1835 och följande åren till nästa riksdagMarinens del av krigsmaktens budget år 1835-1836.
xDiverse
56Officiella stadgandenDirektiv till/inom marinen för året.
xDiverse
58Förändringar inom Kongl. Maj:ts flotta, sedan 1835 års börjanPersonalmeddelanden (befordringar, avgångar, dödsfall mm).
xPersonal
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »