N:r 1 / 1837

Ladda ned »

Första numret i TiS andra årgång (1837) med argumentation kring behov av en fyrplats på Utklippan, båtsmansindelningen samt analyser och förslag för att minska förlisningar till sjöss mm.

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
1Tankar öfver nödvändighten af fyrar på UtklipporneArtikel som argumenterar för uppbyggnaden av en bemannad fyrplats på Utklippan.
J.M.Sjöfart m.m.
13Till utgifvaren av Tidskrift i SjöväsendetReplik från KÖMS ordförande på insändaren i TiS nr 4 kring "Tankar om Skandinaviens Sjö-försvar".
A.G.Strategi, operationer och taktik
23Om indelte och roterande båtsmän, i anledning af "Tankar om Skandinaviens Sjö-försvar" , 3 häftet av Tidskrift i SjöväsendetArtikel som argumenterar för ett behållande av båtsmansindelningen i svenska flottan.
G.Personal, utbildning och marinmedicin
33Utlåtande af den, för undersökning rörande skeppsbrotten i England, nedsatta kommité, måndagen den 15 augusti 1836Artikel översatt från "The Nautical Magasins" oktobernummer 1836. Artikeln innehåller en analys av orsaker till skeppsbrott samt förslag på vad som bör göras åt dessa orsaker.
J.S. BuckinghamSjöfart m.m.
57Utdrag af ett anförande, uppläst i K.Ö.S. Den 24 mars 1836.Artikel som i affekt går i svaromål kring en i Kungl.Krigsvetenskapsakademiens handlingar publicerad artikel med rubriken "Utdrag ur en Svensk sjö-officers anteckningar".
C.F.L.Strategi, operationer och taktik
62Förändringar inom Kongl. Maj:ts flottaPersonalmeddelanden (befordringar, avgångar, dödsfall mm).
xPersonal, utbildning och marinmedicin
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »