N:r 10 / 1970

Ladda ned »

TiS sista nummer för 1970 med bl.a. ordförandens högtidstal.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
557 Meddelande från KÖMS Protokoll från sammanträden mm Hans Hallerdt, KÖMS Sekreterare Protokoll
561 Nuet och framtiden Ordförandens i Kungl Örlogsmannasällskaptes högtidstal från sammanträdet den 16/11 1970. Åke Lindemalm, KÖMS Ordförane Strategi, operationer och taktik
576 Skeppet Wasas bemanningsfråga Se rubrik Kommendörkapten Georg Hafström Personal, utbildning och marinmedicin
589 Mål och medel Årsberättelse i Organisation och Personal, Utbildning 1969. Ledamoten Per Carlesson Personal, utbildning och marinmedicin
603 Ny Kubakris under uppsegling? Reflektioner kring risken för en ny Kubakris kopplat till rykten om en rysk ubåtsbas på Kuba. Ledamoten Cay Holmberg Strategi, operationer och taktik
609 Notiser från när och fjärran - - Diverse
614 Litteratur m.m. - - Litteratur m.m.
618 Innehållsförteckning TiS 1970 Se rubrik - Strategi, operationer och taktik