N:r 11 / 1964

Ladda ned »

Elfte och sista numret av TiS från 1964.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
789 Meddelande från KÖMS Protokoll mm. Ulf Reinius, KÖMS Sekreterare Protokoll
791 Några basproblem, särskilt inom Marinkommando Syd Ordförandes tal vid nedläggande av sitt ämbete den 16/11 1964.
Stig Bergelin, KÖMS Ordförande Humanteknik: Humanteknik och underhållstjänst
795 Minnesteckningar Minnesteckningar över under verksamhetsåret bortgångna ledamöter.
x Minnesteckningar
813 Utsikterna för 1965 års Kärnvapen - och Robotpolitik En genomlysning av läge och utvecklingstrender för kärnvapenstrategier mm hos stormakterna samt vad detta betyder för Sverige.
Hedersledamoten Elis Biörklund Strategi
830 Tjänstgöringsålder för flottans sjögående personal Artikel som diskuterar och argumenterar för ett sätt att säkerställa att bemanningen på flottans fartyg är tillräckligt ung för att motsvara krigets krav ur fysiska och psykologiska aspekter.
Ledamoten Lars Lundberg Personal
839 Sjömätningens personal Se rubrik. Kommendörkapten Bertil Åhlund Personal
849 Om Wasas bestyckning Andra och avslutande delen i artikeln om Regalskeppet Wasas bestyckning.
Ledamoten Edward Clason Vapenteknik
865 Ett sjökrigarminne från julen 1811 Historien om när de två brittiska linjeskeppen S:t George och Defence förliste vid Jyllands västkust.
Författaren Nils Hewe Diverse
869 Litteratur Bokrecensioner av böckerna "Regalskeppet" av Gunnar Schoerner, "Salaista Palapeliä- Hemligt Pusselspel" av Jukka L. Mäkelä, "I Hitlers högkvarter" av W. Warlimont samt "Motstånd i Luften" av K.W. Tauras.
x Litteratur m.m.
882 Notiser från när och fjärran Se rubrik. TiS Redaktion Diverse
885 Innehållsförteckning för TiS 1964 Se rubrik TiS Redaktion Litteratur m.m.