N:r 2 / 1837

Ladda ned »

Andra numret av TiS från 1837 med en längre artikel kring läget i Franska, Brittiska och Svenska flottorna, en artikel kring kommande reglemente för den allmänna tjänsten ombord på flottans fartyg mm.

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
65Föredragandens för sjöhistoria och taktik årsberättelse i Kongl. Örlogsmannasällskapet den 24 november 1836En omfattande genomlysning av läget inom Englands, Frankrikes och Sveriges flottor med tillhörande funktioner såsom skeppsbyggnad mm.
C. NordenskjöldStrategi, operationer och taktik
94BiografiBiografi över Carl Henrik Ekholm, senare Carl Henrik af Trolle.
xPersonal, utbildning och marinmedicin
105Om den dagliga tjensten, ombord i örlogsfartygEn beskrivning av skälen bakom, samt innehållet i, det nya reglementet för tjänsten ombord som ligger för fastställande (analogt senare års utgåvor av ISF:AF)
L.Strategi, operationer och taktik
115HvarjehandaKort notis om det brittiska ångfartyget "Unions" som sprungit i luften efter en explosion i pannan.
xDiverse
116Officiella stadgandenDirektiv till/inom marinen för året.
xDiverse
123Förändringar inom Kongl. Maj:ts FlottaPersonalmeddelanden (befordringar, avgångar, dödsfall mm).
xPersonal, utbildning och marinmedicin
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »