N:r 2 / 1947

Ladda ned »

Andra utgåvan av TiS från 1947.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
61 Statlig uppmuntran till försvarsvetenskaplig författarverksamhet. Kungl Maj:t bidrag till belöningar för tävlingsskrifter beskrivs. x Litteratur m.m.
62 Meddelande från Kungl. Örlogsmannasällskapet nr 1/47. Protokollsinnehåll mm. Gunnar Fogelberg, KÖMS Sekreterare Protokoll
64 Årsberättelse i sjökrigskonst och sjökrigshistoria 1945. Årsberättelse som omfattar tiden under andra världskriget från tiden för landstigningen i Normandie i juni 1944 till dess slut. Strategi, operationer och taktik
121 Låt sjöofficerare tjänstgöra vid handlesflottan. Argumentation för att låta sjöofficerare tjänstgöra vid handelsflottan för att få mer sjötid och för att lösa de bemanningsproblem som handelsflottan upplever. Kapten Fredrik Taube Personal
124 Redaktionellt Anvisningar för prenumerationer mm. TiS Redaktion Litteratur m.m.