N:r 2 / 1969

Ladda ned »

Andra numret av TiS 1969 med innehåll kring sjöfart, en jämförelse mellan vårt sjöförsvar och andras samt referat från ett symposium kring framtida vapenplattformar i KÖMS regi.

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
71Meddelande från KÖMSProtokoll m.m.Hans Hallerdt, KÖMS SekrererareProtokoll
72Aktuella sjöfartsfrågorUtdrag ur årsberättelse i navigation och sjöfart 1968.Ledamoten Nils RydströmSjöfart m.m.
102Vårt sjöförsvar i jämförelse med andra nationersInträdesanförande av kk2 Bror Stefenson.Ledamoten Bror StefensonStrategi, operationer och taktik
113Framtida vapenplattformarReferat från sammanträde med ovanstående rubrik. Inledningsanförande av marindirektör 1.gr Gösta Liljekvist med förberedda diskussionsinlägg av marindirektörerna av 1.gr Arne Gärdin och Hans G:son Hafström.
Ledamöterna Liljekvist, Gärdin och HafströmMaritim Teknik
130Fartygsmaterielens underhållGenmäle (med förslag) till Marindirektör Nils Dellgrens artikel i decembernumret av TiS 1968.Ledamoten Thorsten LundbergMaritim Teknik
136Notiser från när och fjärran--Diverse
140Litteratur m.m.--Litteratur m.m.
142BiblioteketNyinkommen litteratur till marinstabens bibliotek-Litteratur m.m.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »