N:r 2 / 1969

Ladda ned »

Andra numret av TiS 1969 med innehåll kring sjöfart, en jämförelse mellan vårt sjöförsvar och andras samt referat från ett symposium kring framtida vapenplattformar i KÖMS regi.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
71 Meddelande från KÖMS Protokoll m.m. Hans Hallerdt, KÖMS Sekrererare Protokoll
72 Aktuella sjöfartsfrågor Utdrag ur årsberättelse i navigation och sjöfart 1968. Ledamoten Nils Rydström Sjöfart m.m.
102 Vårt sjöförsvar i jämförelse med andra nationers Inträdesanförande av kk2 Bror Stefenson. Ledamoten Bror Stefenson Strategi, operationer och taktik
113 Framtida vapenplattformar Referat från sammanträde med ovanstående rubrik. Inledningsanförande av marindirektör 1.gr Gösta Liljekvist med förberedda diskussionsinlägg av marindirektörerna av 1.gr Arne Gärdin och Hans G:son Hafström.
Ledamöterna Liljekvist, Gärdin och Hafström Maritim Teknik
130 Fartygsmaterielens underhåll Genmäle (med förslag) till Marindirektör Nils Dellgrens artikel i decembernumret av TiS 1968. Ledamoten Thorsten Lundberg Maritim Teknik
136 Notiser från när och fjärran - - Diverse
140 Litteratur m.m. - - Litteratur m.m.
142 Biblioteket Nyinkommen litteratur till marinstabens bibliotek - Litteratur m.m.