N:r 2 / 1970

Ladda ned »

Andra numret av TiS 1970

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
59Meddelanden från KÖMSProtokollsanteckningar m.m.Hans Hallerdt, KÖMS Sekreterareprotokoll
621970-talet - Havets dekadReflexioner kring pågående oceanografis forskning av kk2 Bo Cassel, dykeriexpert och FC på HMS Belos.Kommendörkapten 2 gr Bo Casselstrategi
69OceanografiUtdrag ur artikel med samma namn ur tidskriften La Reveu Maritime.Kapten Gunnar Rasmussonstrategi
77Oljan - en politisk faktor i Mellersta ÖsternDet politiska spelet samt de marina komponenterna kring detta beskrivs i artikeln.Kommendörkapten Ulf Samuelssonstrategi
92Avslöja de främmande ubåtarnas nationalitet!Författaren argumenterar i artikeln för skärpningar av IKFN.Kapten Göran Wallénstrategi
96Ny amerikansk budgetteknikI artikeln redogörs för det nya budget- och planeringssystem som är under införande i USA.Ledamoten Jean-Carlos Danckwardtstrategi
99Ur gamla TiS-årgångarUtdrag ur TiS andra häfte 1868, 31:a årgången kring besättningslistor mm.-litteratur m.m.
104Notiser från när och fjärran--diverse
107Litteratur m.m.--litteratur m.m.
110BiblioteketNyinkommen litteratur till Marinstabens bibliotek under 1969.-litteratur m.m.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »