N:r 2 / 1970

Ladda ned »

Andra numret av TiS 1970

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
59 Meddelanden från KÖMS Protokollsanteckningar m.m. Hans Hallerdt, KÖMS Sekreterare protokoll
62 1970-talet - Havets dekad Reflexioner kring pågående oceanografis forskning av kk2 Bo Cassel, dykeriexpert och FC på HMS Belos. Kommendörkapten 2 gr Bo Cassel strategi
69 Oceanografi Utdrag ur artikel med samma namn ur tidskriften La Reveu Maritime. Kapten Gunnar Rasmusson strategi
77 Oljan - en politisk faktor i Mellersta Östern Det politiska spelet samt de marina komponenterna kring detta beskrivs i artikeln. Kommendörkapten Ulf Samuelsson strategi
92 Avslöja de främmande ubåtarnas nationalitet! Författaren argumenterar i artikeln för skärpningar av IKFN. Kapten Göran Wallén strategi
96 Ny amerikansk budgetteknik I artikeln redogörs för det nya budget- och planeringssystem som är under införande i USA. Ledamoten Jean-Carlos Danckwardt strategi
99 Ur gamla TiS-årgångar Utdrag ur TiS andra häfte 1868, 31:a årgången kring besättningslistor mm. - litteratur m.m.
104 Notiser från när och fjärran - - diverse
107 Litteratur m.m. - - litteratur m.m.
110 Biblioteket Nyinkommen litteratur till Marinstabens bibliotek under 1969. - litteratur m.m.