N:r 2 / 1971

Ladda ned »

Andra utgåvan av TiS 1971

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
101 Neutralitet - finns det? Artikel kring Sveriges rättsläge vid en väpnad konflikt i Europa. Ledamoten Jacob W F Sundberg strategi
134 Kapplöpning om havens rikedomar - ett problem även för Sverige? Artikel kring utnyttjandet av havsbottnens resurser. Ledamoten Torgil Wulff strategi
145 Torpedbåtars namn Artikel kring namngivningen av de 12 torpedbåtarna av Spica II-klass samt exempel på fartygsnamn genom den svenska flottans historia. Ledamoten Erik Ygge diverse
170 Notiser från när och fjärran - - diverse
174 Litteratur m.m. - - litteratur m.m.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »