N:r 2 / 1971

Ladda ned »

Andra utgåvan av TiS 1971

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
101Neutralitet - finns det?Artikel kring Sveriges rättsläge vid en väpnad konflikt i Europa.Ledamoten Jacob W F Sundbergstrategi
134Kapplöpning om havens rikedomar - ett problem även för Sverige?Artikel kring utnyttjandet av havsbottnens resurser.Ledamoten Torgil Wulffstrategi
145Torpedbåtars namnArtikel kring namngivningen av de 12 torpedbåtarna av Spica II-klass samt exempel på fartygsnamn genom den svenska flottans historia.Ledamoten Erik Yggediverse
170Notiser från när och fjärran--diverse
174Litteratur m.m.--litteratur m.m.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »