N:r 2 / 1972

Ladda ned »

Andra numret av TiS 1972

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
107 Meddelanden från KÖMS Mötesprotokoll från KÖMS verksamhet, bl.a. 200-årsjubileet. Hans Hallerdt, KÖMS Sekreterare protokoll
109 Sovjetryskt ubåtskrig Östersjöområdet under andra världskriget Se titel, del 2 av 3 av artikeln. P Persson strategi
166 CSS Hunley Artikeln handlas om CSS (Confederate States Ship) Hunley, som var den första ubåt som sänkte ett annat örlogsfartyg, nordstaternas "Housatonic" under det amerikanska inbördeskriget. H Ellerström strategi
175 Ubåtars operativa och taktiska utnyttjande Föredrag hållet av ubåtsflottiljchefen vid KÖMS sammanträde på Kockums i Malmö den 16 februari. Ledamoten Bengt Rasin strategi
184 Vår framtida ubåtsutveckling Föredrag hållet av kommendörkaptenen vd Försvarsstaben Bror Stefenson vid KÖMS sammanträde på Kockums i Malmö den 16 februari Ledamoten Bror Stefenson konstruktion
190 Ubåtstillverkarens problem Föredrag hållet av överingenjör Sven Rahmberg, Kockums, vid KÖMS sammanträde den 16 februari i Malmö. Ledamoten Sven Rahmberg konstruktion
196 Litteratur m.m. Se bubrik. - litteratur m.m.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »