N:r 2 / 1972

Ladda ned »

Andra numret av TiS 1972

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
107Meddelanden från KÖMSMötesprotokoll från KÖMS verksamhet, bl.a. 200-årsjubileet.Hans Hallerdt, KÖMS Sekreterareprotokoll
109Sovjetryskt ubåtskrig Östersjöområdet under andra världskrigetSe titel, del 2 av 3 av artikeln.P Perssonstrategi
166CSS HunleyArtikeln handlas om CSS (Confederate States Ship) Hunley, som var den första ubåt som sänkte ett annat örlogsfartyg, nordstaternas "Housatonic" under det amerikanska inbördeskriget.H Ellerströmstrategi
175Ubåtars operativa och taktiska utnyttjandeFöredrag hållet av ubåtsflottiljchefen vid KÖMS sammanträde på Kockums i Malmö den 16 februari.Ledamoten Bengt Rasinstrategi
184Vår framtida ubåtsutvecklingFöredrag hållet av kommendörkaptenen vd Försvarsstaben Bror Stefenson vid KÖMS sammanträde på Kockums i Malmö den 16 februariLedamoten Bror Stefensonkonstruktion
190Ubåtstillverkarens problemFöredrag hållet av överingenjör Sven Rahmberg, Kockums, vid KÖMS sammanträde den 16 februari i Malmö.Ledamoten Sven Rahmbergkonstruktion
196Litteratur m.m.Se bubrik.-litteratur m.m.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »