N:r 2 / 1975

Ladda ned »

Andra utgåvan av TiS 1975

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
56Meddelanden från KÖMSProtokoll mm
Bo Granath, KÖMS Sekreterareprotokoll
57Säkerhets- och försvarspolitiska följder av utökat svenskt trerritorialhavArtikel från sammanträde den 11 februari 1975 inom temat "Marina problem vid en eventuell utflyttning av territorialgränsen och en eventuell svensk exploatering av naturtillgångarna på kontinentalsockeln".
Ledamoten Göte Blomstrategi
61Operativa följder av utökat svenskt sjöterritoriumArtikel från sammanträde den 11 februari 1975 inom temat "Marina problem vid en eventuell utflyttning av territorialgränsen och en eventuell svensk exploatering av naturtillgångarna på kontinentalsockeln".
Hedersledamoten Rolf Rheborgstrategi
65Om ett eventuellt 12-milsbeslutArtikel från sammanträde den 11 februari 1975 inom temat "Marina problem vid en eventuell utflyttning av territorialgränsen och en eventuell svensk exploatering av naturtillgångarna på kontinentalsockeln".
Ledamoten Jan Prawitzstrategi
68Caracaskonferensen - slutet på havens frihetUtdrag ur årsberättelse för verksamhetsåret 1973-74 inom vetenskapsgrenen "Strategi, taktik och sambandstjänst"
Ledamoten Cay Holmbergstrategi
82Minjakt i Brofjorden 1973-1974Beskrivning av arbetet med att röja leden in i Brofjorden inför bygget av SCANRAF.
Ledamoten Wilhelm Carlstedtstrategi
94Förbandsledning - erfarenheter och synpunkterErfarenheter från chefskap från Norrlands kustartilleriförsvar och Härnösands kustartillerikår.
Ledamoten Jan Beckmanpersonal
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »