N:r 2 / 1976

Ladda ned »

Andra utgåvan av TiS 1976

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
57 Medelanden från KÖMS Bo Granath, KÖMS Sekreterare protokoll
58 Modern vapenteknik - en ny era för små flottor Viceamiral Bengt Lundvall, KÖMS Ordförande vapenteknik
73 Utvidgede grenser for jurisdiktion utenfor kysten og offshore virksomhetens innflytelse på den norske marinens virksomhet og framtidige struktur Kommendörkapten Nils Tiltnes strategi
88 Ett svenskt inslag i Frankrikes sjökrigshistoria på 1590-talet Ledamoten Georg Hafström strategi
97 Hangöudd 1940-41 (del 2) P A Dubov strategi
108 Litteratur mm Div. litteratur m.m.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »