n:r 2 / 1991

Ladda ned »

Andra numret av TiS 1991 med artiklar kring marinstrategisk forskning, utvärdering av ubåtsjaktövningar, nordisk säkerhet mm.

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
75Säkerhetspolitiska utvecklingstendenser i USA under 1990-talets första hälftInnehåll enligt rubrik. Författaren är svensk marinattaché i USA.Christer Häggstrategi
81Svensk marinstrategisk forskning behövsArtikeln argumenterar för en ökning av svensk marinstrategisk forskning som grund för att öka kunskapen om hur marina förband bäst kan nyttjasLars Wedin och Bengt Anderssonstrategi
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »