n:r 2 / 1991

Ladda ned »

Andra numret av TiS 1991 med artiklar kring marinstrategisk forskning, utvärdering av ubåtsjaktövningar, nordisk säkerhet mm.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
75 Säkerhetspolitiska utvecklingstendenser i USA under 1990-talets första hälft Innehåll enligt rubrik. Författaren är svensk marinattaché i USA. Christer Hägg strategi
81 Svensk marinstrategisk forskning behövs Artikeln argumenterar för en ökning av svensk marinstrategisk forskning som grund för att öka kunskapen om hur marina förband bäst kan nyttjas Lars Wedin och Bengt Andersson strategi