N:r 2 / 2015

Ladda ned »

Andra utgåvan av Tidskrift i Sjöväsendet 2015 med artiklar kring sjöfart, sjöfartsskydd, sjöminröjningsförmåga, debatt mm.

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
101Meddelande från Kungl. ÖrlogsmannasällskapetProtokoll från sammanträden mm.Bo Rask, KÖMS SekreterareProtokoll
106Ordföranden har ordetKÖMS ordförande Michael Zells ledare.Michael Zell, KÖMS OrdförandeLedare
109Redaktörens spaltRedaktörens presentation av det aktuella numret av TiS.Thomas Engevall, TiS RedaktörLedare
111Sveriges sjöfartsberoende - var är skyddsresurserna?Artikeln, vilken även utgivits som särtryck inför Almedalsveckan 2015, pekar på Sveriges beroende av sjöfarten samt att det krävs utökade och dedikerade resurser för att kunna skydda och säkra denna sjöfart såväl i fred som i orostider.Ledamoten Bo RaskSjöfart m.m.
121Sjöminröjningsförmåga - En strategisk resurs för ett sårbart samhälleArtikeln, som är den skriftliga versionen av Anders Widéns inträdesanförande i KÖMS, kopplar behov av, och förutsättningar för, Sveriges minröjningsförmåga till behovet av resurser för att skydda sjöfart samt möjliggöra ett effektivt nyttjande av marinen i övrigt.Ledamoten Anders WidénStrategi, operationer och taktik
133Growing Maritime Power: The Case of Indonesia. Lessons for Everyone?Artikeln, som är den skriftliga versionen av professor Geoffrey Tills inträdesanförande i KÖMS, beskriver den marina/maritima utvecklingen i Indonesien och jämför den med utvecklingen i västeuropeiska länder, bland annat Sverige. Likheterna och de grundläggande förutsättningarna är fler än skillnaderna.Ledamoten Geoffrey TillStrategi, operationer och taktik
145ReferatI artikeln refereras den diskussionsafton som genomfördes i Kungl. Örlogsmannasällskapets regi onsdagen den 3 juni kring den försvarspolitiska överenskommelsen.Ledamöterna Patrik Selling och Stefan LarssonStrategi, operationer och taktik
151Riskanalys inom fartygsskydd - en analysstrategi för bättre beslutsunderlagArtikeln är en för TiS utarbetad sammanfattning av Hans Liwångs doktorsavhandling, vilken framlades på Chalmers Tekniska Högskola, instituationen för sjöfart och marin teknik i mars 2015.Teknologie doktor Hans LiwångMaritim Teknik
169Académie de marine - Frankrikes ÖrlogsmannasällskapLedamoten Lars Wedin, som även är ledamot av den franska "Académie de marine", som en av tolv "icke fransmän", beskriver den franska akademiens historia och arbetssätt.Ledamoten Lars WedinDiverse
175Historien om RMS Lusitanias undergång - en kort återblickI artikeln ges en återblick av den tyska sänkningen av RMS Lusitania för 100 år sedan. Artikeln innehåller även ett resonemang kring huruvida Lusitania kunde anses vara ett legitimt mål.Ambassadör Henrik AmnéusStrategi, operationer och taktik
183Kommentar till inlägg från Jerker WidénJerker Widéns inlägg från TiS nr 2/2014 kommenteras och sättet för Försvarshögskolans akademisering ifrågasätts i en debattartikel.Överstelöjtnant & tekn. dr. Arne Norlander samt Reservofficer och fil.dr. Karl YdénPersonal, utbildning och marinmedicin
186BokanmälanBoken "Hervé Coutau-Bégarie, 1956-2012. L'homme,l'historien, le stratégiste" anmäls av ledamoten Lars Wedin. Coutau-Bégarie var korresponderande ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet och en av de ledande marina/maritima strategiska tänkarna i modern tid.Ledamoten Lars WedinStrategi, operationer och taktik
188Frågeställningar1.sergeant Ludwig Naess, som tjänstgör vid 3.sjöstridsflottiljen, argumenterar för behovet av en tydligare och bättre rekrytering och utveckling av sjömän och specialistofficerare i marinen.1.sergeant Ludwig NaessPersonal, utbildning och marinmedicin
191Vår säkerhetspolitiska vilsenhetI debattartikeln argumenteras för en förändrad och utvecklad säkerhetspolitisk hållning i Sverige.Ledamoten Magnus HaglundStrategi, operationer och taktik
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »