N:r 2 / 2016

Ladda ned »

Andra utgåvan av TiS från 2016.

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
97Meddelande från KÖMSProtokoll mm.Bo Rask, KÖMS SekreterareProtokoll
102Ordföranden har ordetLedare av KÖMS ordförande Michel Zell.Michael Zell, KÖMS OrdförandeLedare
104Hans Majestät Konungen 70 årKortfattad beskrivning av föreställningen "En afton om Östersjön - Hoppfullhet och hot" som arrangerades av Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Örlogsmannasällskapet, Kungl. Dramatiska Teatern, Kungl. Krigsvetenskapsakademien samt Kungl. Skogs & Lantbruksakademien den 25 april med anledning av HMK 70-årsdag senare samma vecka.-Diverse
107Redakörens spaltTiS nr 2 presenteras av redaktören.Thomas Engevall, TiS RedaktörLitteratur m.m.
109Försvarsförmåga på villovägarArtikel är den skriftliga versionen av Niklas Wiklunds inträdesanförande (avhölls den 19 april 2016) i Kungl. Örlogsmannasällskapet. Wiklund beskriver i sin artikel fem områden som i olika grad har påverkat vår försvarsförmåga; reduceringar genom försvarsbeslut, internationaliseringen, politiskt förhållningssätt till försvarsfrågan, det militära budskapet och militära utvecklingsprojekt. Avslutningsvis lämnar Wiklund sina tydliga rekommendationer för framtiden inom dessa fem områden.Ledamoten Niklas WiklundStrategi, operationer och taktik
121Christopher Falkengréen - Kungliga Örlogsmannasällskapets förste ordinarie ledamot och hederspreses. Vem var han egentligen?En omfattade presentation av KÖMS ledamot med invalsnummer 1. Detta är en premiär då Falkengréen märkligt nog aldrig tidigare i TiS historia presenterats på ett mer heltäckande sätt.Ledamoten Gustaf von HofstenMinnesteckningar
130Riskanalys för att fatta bättre beslutSammanafttning av vetenskapsgren III seminarium med samma namn, vilket genomfördes den 18 maj 2016. Seminariet fokuserade metoder för riskhantering och riskvärdering i syfte att finna arbetsformer som rätt kan balansera riskarbetet för att nå maximal operativ effekt och förmåga.Ledmoten Mats Elofsson, Överstelöjtnant Fredrik Johansson, Civilingenjör Björn Forsman & Teknologie Doktor Hans LiwångMaritim Teknik
143A portrait of a naval heroAmiral James de Saumarez (1757-1836), en välkänd brittisk sjöhjälte, omfattande samröre med Sverige återges av ledamoten Christer Hägg samt av Lord Eric de Saumarez (7th baron de Saumarez). Den senare är ättling till Amiral Saumarez i rakt nedstigande led.Ledamoten Christer Hägg & Lord Eric de SaumarezStrategi, operationer och taktik
151Statesmen and Sea Power - Reflections on Aspects of Admiral Sir Herbert Richmond´s ThinkingTidigare opublicerad artikel som utgjorde inledningsanförandet vid seminariet "Statesmen and Sea Power",arrangerat av "Institute of Historical research" i Storbritannien under 2015.Korresponderande ledamoten John B. HattendorfStrategi, operationer och taktik
165Verksamheten i stort under 2015 inom VSG IVÅrsberättelse för Vetenskapsgren IV - "Sjöfart och andra verksamhetsområden av betydelse för sällskapets verksamhet".Ledamoten Sten GöthbergSjöfart m.m.
169Littoral OpTech - EastSeminariet "Litoral OpTech - East", vilket arrangerades i december 2015 i Japan av US Naval Postgraduate School (Littoral operations Center), Saab, Office of Naval Research (Global) och Japanska Marinen återges av ledamoten Mårten Granberg. Motsvarande seminarium "OpTech-West" hade KÖMS som medarrangör hösten 2014.Ledamoten Mårten GranbergStrategi, operationer och taktik
183Elektromagnetisk tröskeleffekt - en förmåga i skuggornaKomponenter och metoder för att skapa tröskeleffekt genom elektromagnetiska åtgärder beskrivs av förvaltare Håkan Lindberg, vilken tidigare belönats med KÖMS silvermedalj för sina insatser för akademien.Förvaltare Håkan LindbergStrategi, operationer och taktik
187Ökad operativ effekt med kontinuerliga utvärdringar och erfarenhetsseminarierModerna metoder för utvärderingar och erfarenhetsuppbyggnad, vilka används idag i den svenska marinen, presenteras.Civilingenjör Henrik KriisaStrategi, operationer och taktik
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »