N:r 2 / 2017

Ladda ned »

2017 års andra utgåva av Tidskrift i Sjöväsendet. Årgången är den 180:e i tidningens historia.

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
97MeddelandeMötesprotokoll m.m.Diverse
102Ordföranden har ordet: Om Norge kan - varför kan inte Sverige?Ledare: Norge kan anpassa sitt försvar till nya omständigheter; men inte Sverige! Varför?Michael ZellLedare
Strategi, operationer och taktik
104Redaktörens spalt: Inför marinkonferensenPresentation av tidningens innehållLars WedinLedare
106Vet det svenska folket om det här?Vikten av försvarsdebattGustaf von HofstenDebatt
109Marinen idag och i framtidenMarinchefen redogör för läget i Marinen och sina prioriteringar. Marina förband är tillgängliga och har en hög beredskap vilket bidrar till den tröskeleffekt som är stabiliserande, krisdämpande och krigsavhållande. Framtidens hot och risker kommer vara än mer mångfacetterade och det kommer vara en komplicerad miljö vi kommer att lösa våra uppgifter i. Marinen står inför många utmaningar men har också möjligheter.Jens NykvistStrategi, operationer och taktik
117Få stora fartyg eller flera små? Marinens utmaningar när ytstridsfartygen ska omsättasDet viktigaste är fler fartyg. Marinen måste vara tydlig i sin beskrivning av de verkliga behoven. Men idag finns inga planer för nya ytstridsfartyg!Torbjörn LundströmerStrategi, operationer och taktik
123En ny marin för Sverige - marinens uppgifter och utmaningarStora delar av Marinen riskerat att läggas ned i perioden 2025-2030, Marinen har snart verkat runt våra kuster i 500 år. Låt marinen få verka i 500 år till. Marinen behövs för att skydda nationen och våra sjöförbindelserBo RaskStrategi, operationer och taktik
131Marinens materiel – nuläge och förslag till åtgärder för en hållbar planeringNuläget för den marina materielen och förslag till prioriteringar. Marinens materiel befinner sig i vissa stycken på en bra nivå och i andra på en nivå med inte obetydlig risktagning. Det finns fortfarande en förbättra det materiella läget så att den marina förmågan på ett relevant sätt i kommande hotmiljö och långsiktigt perspektiv kan bidra till försvarsmaktens samlade förmåga åt statsmakterna.Odd WerinStrategi, operationer och taktik
138Projekt A26 - att leverera svenska marinens framtida ubåtRedogörelse för det aktuella ubåtsprojektet. Ubåt typ A26 kommer att kunna verka i hela konfliktområdet fred – krig genom att bl. a vara en bra plattform för underrättelse-inhämtning, till krig, genom sin förmåga att genomföra vapeninsats på långa avstånd på ett effektivt sätt under en hela dess livslängd.Fredrik HellströmMaritim Teknik
144Försvarsmakten behöver fler officerareFem åtgärder föreslås:
1) Rekrytera soldater och sjömän från värnplikten (samt fler GSS) till officerare. 2) Information i skolan. 3) Höj lönen och var tydligare med vad en officer tjänar. 4) Informativ underhållning via TV, podcast och youtube. 5) Gör allt för att behålla officerarna.
Anton ÅbergPersonal
149En del av lösningen – Marinens reservofficerareReservofficerarna är en viktig men delvis bortglömd grupp. Hänsyn till detta bör tas när den nya Marinstaben organiseras.Peter ThomssonPersonal
155Sveriges militärmedicinska utmaningar i en möjlig internationell konfliktTre läkare slår larm om Sveriges svaga förmåga avseende sjukvård i kris och krig. Krigssjukvården måste reorganiserasBo Rybeck, Torsten Seeman, Anders SunesonPersonal
162Svensk säkerhetspolitik i oroliga tider – några reflektioner från UD:s militärrådgivareI den säkerhetspolitiska förklaringsmodellen har sjöperspektivet försvunnit. Detta trots Sveriges beroende av sjöförbindelser. Marinen bör vara relevant i så många scenarier som möjligt. Marinens uthållighet är en avgörande fråga.Anders OlovssonStrategi
168Special Operations in Contemporary Warfare: Challenges and OpportunitiesArtikeln beskriver uppkomsten av Special Operations Forces (SOF) och hur små stater kan dra nytta av sådana styrkor. De är flexibla, snabbt insatsbara och effektiva i 21. århundradets stridsmiljö.Alastair FinlanStrategi, operationer och taktik
175Effekter på redarens sjövärdighetsansvar när funktions-baserade regler införs för fartyg i nationell trafikArtikeln beskriver effekterna på redarens sjövärdighets-ansvar när funktionsbaserade regler införs för fartyg i nationell trafik. Slutsatser dras avseende marinen redaransvar.Mattias WidlundSjöfart m.m.
185Underrättelsemiss under VK2 som kunde ha fått katastrofala följderHur kunde Marinen missa den tekniska utveckling som skedde under VK 2 avseende ubåtsjakt?Jarl EllsénSjöfart m.m.
188News from the seas of ChinaDen senaste utvecklingen.Hugues EudelineStrategi, operationer och taktik
190Bokrecension: Franska marinens historiaRémi Monaques Une histoire de la Marine de guerre française ger en bra bild av den franska marinens historia.Lars WedinLitteratur m.m.
192För 180 år sedan: TiS nr 2 1837Litteratur m.m.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »