N:r 2 / 2018

Ladda ned »

Tidskrift i Sjöväsendets andra nummer för år 2018.

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
99Meddelanden från Kungl. ÖrlogsmannasällskapetProtokoll från sällskapets sammanträdenBo Rask, KÖMS SekreterareProtokoll
106Ordföranden har ordetLedare med rubriken "Grått finns i många nyanser...".Michael Zell, KÖMS OrdförandeLedare
108Redaktörens spaltNummer 2 presenteras av TiS redaktör.Lars Wedin, TiS redaktörLitteratur m.m.
110Expeditionschef sökes till KÖMS kansliPlatsannons från KÖMS styrelseBo Rask, KÖMS sekreterareDiverse
111OfficersutbildningsperspektivArtikeln, som är den skriftliga versionen av Peter Thomssons inträdesanförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet, jämför den operationsmiljö som beskrivs i Försvarsmaktens perspektivstudie från 2018 med utformningen och utvecklingen av dagens officersutbildning.Ledamoten Peter ThomssonPersonal, utbildning och marinmedicin
119Europe and security stakes at sea: what’s new in 2018?Alain Coldefy, som är ordförande för KÖMS systerakademi, Academie de Marine, ger en bild av Europeisk säkerhetspolitik ur ett marint perspektiv.Hedersledamoten Alain ColdefyStrategi, operationer och taktik
131Den strategiske trekanten USA, Norge og SverigeDet säkerhetspolitiska sammanhangen mellan Sverige, Norge och USA med dess svårigheter och möjligheter för framtiden beskrivs i Tor Egil Walters artikel.Korresponderande ledamoten Tor Egil WalterStrategi, operationer och taktik
145Nystart för försvarssamarbetet i EUEU:s försvarsinitiativ European Defence Fund (EDF), Permanent Structured Cooperation (PESCO) och översynsmekanism (CARD, Coordinated Annual Review on Defence) beskrivs av Christian Madsen som har mångårig erfarenhet av arbete i Bryssel.Ledamoten Christian MadsenStrategi, operationer och taktik
151On Sea DenialBegreppet "Sea Denial", dvs att förvägra eller försvåra för en motståndare att utnyttja havet för sina syften beskrivs av Professor Milan Vego.Korresponderande ledamoten Milan VegoStrategi, operationer och taktik
161Naval Co-operation and Guidance for Shipping (NCAGS) i samband med sjöfartsskyddsoperationer i ett skymningslägeMetodik och syfte med funktionen NCAGS beskrivs ur ett svenskt perspektiv.Örlogskapten Sabrina JikanderSjöfart m.m.
169Vad är en besättning?Franske marinchefen ger sin syn på den särart och de krav som präglar en besättning på ett örlogsfartyg.Amiral Chrisophe PrazuckPersonal, utbildning och marinmedicin
175Försvarsmaktens användande av handelsfartyg i krigFörsvarsmaktens möjligheter att använda handelsfartyg i krig beskrivs. I förenklad form kan metoderna sägas vara a, Med stöd av förfogandelagstiftningen; b, Genom inhyrning; c, Enligt beordrande.Ledamoten Sten Göthberg & Advokat Mattias WidlundSjöfart m.m.
181FiskarhistoriaFiskare Lars Berglund berättar om hur strömmingsfisket på Norrlandskusten mellan den Ångemanländska skärgården ner till Öregrundsgrepen utvecklats och bedrivits de senaste 200 åren.Fiskare Lars BerglundSjöfart m.m.
189HMS Ulven 1943-2018HMUb Ulvens förlisning den 15 april 1943 och räddnings-/bärgningsarbetet därefter beskrivs 75 år efter händelsen av chefen för Sjöhistoriska museet.Ledamoten Hans-Lennart OhlssonHistoria
194News from the Seas of ChinaMarin utveckling i OstasienKorresponderande ledamoten Hugues EudelineStrategi, operationer och taktik
197Reviews"Classics of Seapower: Strategic Theories by Raoul Castex" edited by Eugenia C Kiesling; "Maritime Strategies for the XXI Century: The contribution of Admiral Castex" by Lars Wedin; "Great Powers, Grand Strategies: The New Game in the South China Sea" edited by Anders Corr; "American Amphibious Warfare: The Roots of Tradition to 1865" by Gray J Ohls.Korresponderande ledamoten Peter HoreLitteratur m.m.
200Slagsida. Försvarsbesluten och SjöförsvaretHedersledamoten i Kungl. Örlogsmannasällskapet Herman Fältströms bok "Slagsida. Försvarsbesluten och Sjöförsvaret" recenseras av TiS redakör Lars WedinLars Wedin, TiS RedaktörStrategi, operationer och taktik
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »