N:r 2 / 2019

Ladda ned »

Andra utgåvan av TiS för 2019 med fokus på marin taktik.

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
105Meddelanden från KÖMSProtokoll från sammanträden mmBo Rask, KÖMS SekreterareProtokoll
109Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifterBestämmelser för tävlingsskrifter 2019Bo Rask, KÖMS SekreterareDiverse
110Ordföranden har ordetLedareAnders Grenstad, KÖMS OrdförandeLedare
112Redaktörens spaltInnehållet i TiS andra nummer för 2019 med taktiktema presenteras.Lars Wedin, TiS RedaktörLitteratur m.m.
115Bottenkartering och taktiska kartor - en förutsättning för effektiv strid till sjössDen skriftliga versionen av Gunnar Möllers inträdesanförande i KÖMS där han beskriver utveckling och nuläge av bottenkartering kring Sveriges kuster och hur denna kan användas taktiskt av marinens enheter.Ledamoten Gunnar MöllerStrategi, operationer och taktik
127Överraskning i ett nutida sammanhangArtikeln, som är den skriftliga versionen av Jimmy Johanssons inträdesanförande i KÖMS diskuterar och analyserar metoden "överraskning" som ett medel att även i dagens säkerhetspolitiska situation nå fördelar i såväl fred, gråzon som krig.Ledamoten Jimmy JohanssonStrategi, operationer och taktik
135Corbett seglar vidare - sjöstridskrafternas roll i hybridkrigetJulian S. Corbetts teorier, mest kända från boken "Some principles of Maritime Strategy", analyseras i skenet av hybridkrigföring och gråzonsproblematik till sjöss.Ledamoten Per NilssonStrategi, operationer och taktik
147Amelia Erhart och taktikutvecklingen i marinenDagens taktikutveckling med metoder och övningar beskrivs.Ledamoten Per EdlingStrategi, operationer och taktik
155UbåtsutvecklingSamspelet mellan teknik och taktik för ubåtssystemet under den tid Sverige opererat ubåtar diskuteras.Kapten Axel BoltenbergStrategi, operationer och taktik
165Missförstår Sverige sjöfartsskydd?Författaren argumenterar för att skyddad egen sjöfart är ett strategiskt mål snarare än en rad av enskilda taktiska uppgifter. Förståelsen för sjöfartsskydd, och vilka konsekvenser det medför, måste därför öka även inom marinen själv.Kommendörkapten Johanna Hård af SegerstadStrategi, operationer och taktik
173Ytstridsfartygens flexibilitet - Inte antingen eller, utan både och!Artikeln beskriver och förklarar förutsättningarna och principer för nyttjande av de svenska ytstridsfartygen. De avvägningar mellan förmåga att lösa en varierande grad av uppdrag, fartygens egenskaper, risk och taktiska möjligheter beskrivs.Ledamoten Per EdlingStrategi, operationer och taktik
178Marinstridsdagarna 2019: Yttre och inre hotKort referat från årets marinstridsdagar.Journalist Linda SundgrenDiverse
181Årsberättelse för vetenskapsgren II för perioden 2017 och 2018Verksamheten inom Vetenskapsgren II, "Personal, utbildning och marinmedicin", beskrivs.Ledamoten Christer SvensénPersonal, utbildning och marinmedicin
186Sjöförsvarsmässig folkbildning en uppgift för reservofficeren?Se rubrik.Ledamoten Håkan LindbergDebatt
188Book reviewsBoken "Seapower States" av Andrew Lambert anmäls av korresponderande ledamoten Peter Hore.Korresponderande ledamoten Peter HoreLitteratur m.m.
190Adgatorp: En herrgård i Blekinge - statsmän, amiraler, kvinnopionjärer, flyktingmottagareBoken med namn enligt artikelns rubrik, skriven av Erik Björnberg och KÖMS-ledamoten Christer Fredholm med foton av Bengt Pettersson, anmäls.Överstelöjtnant Olle MelinLitteratur m.m.
192Henry Harwood, Hero of the River PLateBoken, men namn enligt artikelns rubrik, skriven av den korresponderande ledamoten i KÖMS, Peter Hore, presenteras.Ledamoten Hans JosefsonLitteratur m.m.
194News fron the seas of China and the Indo-Pacific regionSe rubrikKorresponderande ledamoten Hugues EudelineStrategi, operationer och taktik
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »