N:r 2 / 2020

Ladda ned »

2020 års andra nummer av TiS med artiklar kring behovet av en starkare marin, sjöfartens utveckling och klimatfrågan, AI, mm.

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
101Meddelanden från Kungl. ÖrlogsmannasällskapetProtokoll, mottagare av HM Konungens medalj mm.Bo Rask, KÖMS sekreterareProtokoll
105Kungl. Örlogsmannasällskaptes tävlingsskrifterAnvisningar för 2020 års tävlingsskrifter.Bo Rask, KÖMS SekreterareDiverse
106Fabian och Ewa Tamms stipendiumAnvisning för sökande av rubricerat stipendium 2020.Bo Rask, KÖMS SekreterareDiverse
107Ordföranden har ordetLedareAnders Grenstad, KÖMS OrdförandeLedare
111Framtidens försvarsmakt kräver en stärkt amfibisk ledningsförmågaArtikeln, som är den skriftliga versionen av Patrik Gardestens inträdesanförande i KÖMS, beskriver och argumenterar för hur morgondagens amfibiska ledningsstruktur ska kunna stärkas och byggas upp.Ledamoten Patrik GardestenStrategi, operationer och taktik
119En stark marin - den främste av ambassadörerI artikeln argumenterar och resonerar författaren kring varför, och hur, den svenska marinens förmåga bör stärkas och vad som krävs för en ökad interoperabilitet med de sjöstridskrafter som tillhör NATO-länder.Ledamoten Per EdlingStrategi, operationer och taktik
123Varför behövs en stark svensk marin?I artikeln visas på varför en stark svensk marin är krigsavhållande i Östersjöområdet.Ledamoten Jonas Hård af SegerstadStrategi, operationer och taktik
127Krav på marina förmågor i ett mer öppet perspektivI artikeln argumenterar och visar författaren på varför en ensidig fokusering på system och förmågor för de högre konfliktnivåerna i själva verket leder till ökade säkerhetspolitiska risker än om en balans skapas mellan förmågor som kan vara konfliktförebyggande och de som erfordras när konflikten väl brutit ut.Kapten (RO) Olle NeckmanStrategi, operationer och taktik
141Minröjningsförmåga i Göteborg och på VästkustenFörfattaren pekar på behovet av att säkra transportflödet till hamnarna på västkusten samt argumenterar för en permanent basering av ett minröjningsfartyg som skulle kunna bemannas med reservofficerare och frivilligpersonal ägna sig åt att kartlägga fartygsledernas bottentopografi redan i fredstid.Ledamoten Nils-Ove JanssonStrategi, operationer och taktik
145Var står marinen materiellt inför FB 2020?Författaren pekar på åldersläget hos den svenska marinens fartyg och visar att ett program för att säkra tillgången på operativt tillgängliga fartyg behöver startas omgående med hänsyn till den tid det tar från projektstart till operativa enheter. Åtgärderna kan utöver nybyggnation även inkludera mer kortsiktiga åtgärder som att modernisera fartyg i "malpåse".Ledamoten Odd WerinStrategi, operationer och taktik
149Miljö och klimat i centrum för Euromaritime 2020Rapport från mässan Euromaritime 2020 som hölls i Marseille den 4-6 februari.Ledamoten Lars WedinSjöfart m.m.
155Obemannade och autonoma system, ett marint paradigmskifte - del 1Den första av en serie av två artiklar som beskriver frågor kring autonomi och obemannade system ur perspektiven; Vad är det, varför är det viktigt, vad görs och av vem och hur ska denna teknik hanteras framgent.Hedersledamoten Göran LarsbrinkMaritim Teknik
165Sjöfartens (och Marinens?) väg mot fossilfri sjöfartArtikeln belyser initiativ och möjliga tekniker för att kunna göra sjöfarten mer emissionsfri. Olika energikällors möjligheter och begränsningar för sjöfarten analyseras och slutsatsen är att framtiden kommer att uppvisa ett betydligt större spektrum av energibärare än idag.Ledamoten Carl FagergrenMaritim Teknik
179Så behåller vi positionen som stormakt inom SjöfartFörfattaren, som är ordförande i den Europeiska Redareföreningen, visar på Europas "stormaktsställning" inom sjöfarten och argumenterar för vad som behöver göras för att vi ska kunna behålla och utveckla denna position.Ledamoten Claes BerglundSjöfart m.m.
185Nuclear challengens in Northeast Asia and how to handle them. A Maritime approachDe nukleära strategierna och förmågorna samt deras konsekvenser hos Ryssland, Kina och Nordkorea beskrivs och diskuteras.Korresponderande ledamoten Hugues EudelineStrategi, operationer och taktik
189Har vi kört vilse från början? - En analys av trebefälssystemet på korvettsystemetI artikeln beskriver och diskuterar författaren hur trebefälssystemet kommit att utvecklas på korvettsystemet och författaren ger också ett antal förslag till förbättringar som kan åstadkomma en högre operativ effekt.Fanjunkare Kristoffer MalmörnPersonal, utbildning och marinmedicin
194Stiftelsen YMER-80 presenterar 2020 års stipendiater för polarforskningSe rubrik.Ledamoten Sven RudbergSjöfart m.m.
196BokanmälanBoken "Europe, Small Navies and Maritime Security. Balancing Traditional Roles end Emergent Threats in the 21st Century" anmäls och recenseras av TiS redaktör. Två KÖMS-ledamöter, Niklas Granholm och Geoffrey Till, har bidragit med kapitel i boken.Lars Wedin, TiS RedaktörLitteratur m.m.
200Svar: Det svenska ubåtskrigetReplik från författaren på Per Anderssons kommentarer till boken "Det svenska ubåtskriget" som var införd i TiS Nr 1 2020.Professor emeritus Ola TunanderLitteratur m.m.
202Kommentar på Ola Tunanders replikSe rubrik.Ledamoten Per AnderssonLitteratur m.m.
205News from the seas of China and Indo-Pacific regionSe rubrik.Korresponderande ledamoten Hugues EudelineStrategi, operationer och taktik
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »