N:r 3 / 1837

Ladda ned »

Tredje numret av TiS från 1837 med beskrivning av nautiska instrument, Franska flottan, biografi över Friherre Lagerbjelke samt en debatt med tidigare artiklar med mycket underhållande språk.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
129 Anteckningar rörande universalinstrumentet Beskrivning över Ertels instrument för tagande av solhöjder mm.
x Sjöfart m.m.
140 Åsigter af Svenska handels-förhållandena, särdeles på Brasilien Se rubrik.
C.L. Sjöfart m.m.
148 Biografi Biografi över Friherre Johan Gustaf Lagerbjelke
G. Personal, utbildning och marinmedicin
165 Kongl. Franska sjömagtens närvarande tillstånd Se rubrik. G. Strategi, operationer och taktik
180 Till utgifvaren av Tidskrift i Sjöväsendet Replik på artikeln "Utdrag ur ett anförande" ur TiS nr 1, sid 57.
H. von Steyern Strategi, operationer och taktik
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »